اخبار عراق

امنیت

تحویل اعضای داعش از سوی خانواده های انبار به مسئولین
امنیت
تحویل اعضای داعش از سوی خانواده های انبار به مسئولین
نیروهای عراقی داعش را در کوهستان بادوش هدف قرار دادند
امنیت
نیروهای عراقی داعش را در کوهستان بادوش هدف قرار دادند
نیروهای عراقی 10 نفر از کسانی که با داعش در الشرقاط همکاری می کردند را دستگیر کردند
امنیت
نیروهای عراقی 10 نفر از کسانی که با داعش در الشرقاط همکاری می کردند را دستگیر کردند
دولت عراق امنیت شهرهای آزادشده را منتقل می کند
امنیت
دولت عراق امنیت شهرهای آزادشده را منتقل می کند
نیروهای ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه از مرز سوریه و ترکیه پاسداری می کنند
امنیت
نیروهای ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه از مرز سوریه و ترکیه پاسداری می کنند
توپخانه عراق و ائتلاف سایت های داعش در سوریه را درهم کوبیدند
امنیت
توپخانه عراق و ائتلاف سایت های داعش در سوریه را درهم کوبیدند
انهدام یک انبار غذایی بزرگ داعش در انبار از سوی نیروهای عراقی
امنیت
انهدام یک انبار غذایی بزرگ داعش در انبار از سوی نیروهای عراقی
بسیج عشایر انبار در امتداد مرز سوریه
امنیت
بسیج عشایر انبار در امتداد مرز سوریه
نیروهای ائتلاف یک مخفیگاه داعش در نزدیکی کرکوک را در هم کوبیدند
امنیت
نیروهای ائتلاف یک مخفیگاه داعش در نزدیکی کرکوک را در هم کوبیدند
نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند