اخبار عراق

امنیت

نیروهای اطلاعات عراق 2 هسته داعش در انبار را متلاشی کردند
امنیت
نیروهای اطلاعات عراق 2 هسته داعش در انبار را متلاشی کردند
نیروهای عراقی در جست و جوی مهاجمان به ورزشگاه کرکوک
امنیت
نیروهای عراقی در جست و جوی مهاجمان به ورزشگاه کرکوک
نیروهای عراقی مرحله چهارم اراده پیروزی را آغاز کردند
امنیت
نیروهای عراقی مرحله چهارم اراده پیروزی را آغاز کردند
با اعمال کنترل رژیم، غوطه شرقی تحت فشار قرار گرفت
امنیت
با اعمال کنترل رژیم، غوطه شرقی تحت فشار قرار گرفت
عراق برتلاشها برای مهار شبه نظامیان در نینوا می افزاید
امنیت
عراق برتلاشها برای مهار شبه نظامیان در نینوا می افزاید
نیروهای نخبه یک سلول تروریستی را در بغداد و انبار نابود کردند
امنیت
نیروهای نخبه یک سلول تروریستی را در بغداد و انبار نابود کردند
بالا گرفتن جنگ و تشدید حملات هوایی در جنوب ادلب
امنیت
بالا گرفتن جنگ و تشدید حملات هوایی در جنوب ادلب
شبه نظامیان وابسته به ایران سلاحهایشان را در شهرهای پرجمعیت عراق پنهان می کنند
امنیت
شبه نظامیان وابسته به ایران سلاحهایشان را در شهرهای پرجمعیت عراق پنهان می کنند
نیروهای حکومتی سوریه و متحدان آن وارد خان شیخون شدند
امنیت
نیروهای حکومتی سوریه و متحدان آن وارد خان شیخون شدند
آوارگی عظیم بخاطر نزدیکی نیروهای رژیم به شهر کلیدی ادلب
امنیت
آوارگی عظیم بخاطر نزدیکی نیروهای رژیم به شهر کلیدی ادلب