https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=51

×
×

امنیت

منطقه دیالی خانه های آسیب دیده توسط داعش را تعمیر می کند

منطقه دیالی خانه های آسیب دیده توسط داعش را تعمیر می کند

گروه واگنر: «ارتش در سایه» به پوتین در سوریه خدمت می کند

گروه واگنر: «ارتش در سایه» به پوتین در سوریه خدمت می کند

ساکنان الحویجه به پاکسازی منطقه از وجود سلول های داعش کمک می کنند

ساکنان الحویجه به پاکسازی منطقه از وجود سلول های داعش کمک می کنند

نیروهای عراقی امنیت بزرگراه کرکوک-بغداد را تأمین کردند

نیروهای عراقی امنیت بزرگراه کرکوک-بغداد را تأمین کردند

نیروهای عراقی امنیت بزرگراه کرکوک-بغداد را تأمین کردند

نیروهای عراقی امنیت بزرگراه کرکوک-بغداد را تأمین کردند

تلاش انبار برای پیشگیری از انتقام گیری شخصی از خانواده های داعش

تلاش انبار برای پیشگیری از انتقام گیری شخصی از خانواده های داعش

تلاش انبار برای پیشگیری از انتقام گیری شخصی از خانواده های داعش

تلاش انبار برای پیشگیری از انتقام گیری شخصی از خانواده های داعش

نیروهای عراقی تلعفر را از مواد انفجاری داعش پاکسازی کردند

نیروهای عراقی تلعفر را از مواد انفجاری داعش پاکسازی کردند

نیروهای دولت سوریه در قلمون شرقی هدف حمله قرار گرفتند

نیروهای دولت سوریه در قلمون شرقی هدف حمله قرار گرفتند

شتاب ساکنان الرقه برای بازگرداندن زندگی به شهر

شتاب ساکنان الرقه برای بازگرداندن زندگی به شهر