اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی مرحله چهارم اراده پیروزی را آغاز کردند
امنیت
نیروهای عراقی مرحله چهارم اراده پیروزی را آغاز کردند
عراق برتلاشها برای مهار شبه نظامیان در نینوا می افزاید
امنیت
عراق برتلاشها برای مهار شبه نظامیان در نینوا می افزاید
با اعمال کنترل رژیم، غوطه شرقی تحت فشار قرار گرفت
امنیت
با اعمال کنترل رژیم، غوطه شرقی تحت فشار قرار گرفت
نیروهای نخبه یک سلول تروریستی را در بغداد و انبار نابود کردند
امنیت
نیروهای نخبه یک سلول تروریستی را در بغداد و انبار نابود کردند
بالا گرفتن جنگ و تشدید حملات هوایی در جنوب ادلب
امنیت
بالا گرفتن جنگ و تشدید حملات هوایی در جنوب ادلب
شبه نظامیان وابسته به ایران سلاحهایشان را در شهرهای پرجمعیت عراق پنهان می کنند
امنیت
شبه نظامیان وابسته به ایران سلاحهایشان را در شهرهای پرجمعیت عراق پنهان می کنند
نیروهای حکومتی سوریه و متحدان آن وارد خان شیخون شدند
امنیت
نیروهای حکومتی سوریه و متحدان آن وارد خان شیخون شدند
توپخانه ایالات متحده مخفیگاه های داعش را در جنوب موصل گلوله باران کرد
امنیت
توپخانه ایالات متحده مخفیگاه های داعش را در جنوب موصل گلوله باران کرد
آوارگی عظیم بخاطر نزدیکی نیروهای رژیم به شهر کلیدی ادلب
امنیت
آوارگی عظیم بخاطر نزدیکی نیروهای رژیم به شهر کلیدی ادلب
مسئولان : توان داعش برای تجدید قوا در عراق ازبین رفته است
امنیت
مسئولان : توان داعش برای تجدید قوا در عراق ازبین رفته است