اخبار عراق

امنیت

شکنجه، تجاوز جنسی، و اعدام: تاکتیک‌های مزدوران روسیه در سراسر جهان
امنیت
شکنجه، تجاوز جنسی، و اعدام: تاکتیک‌های مزدوران روسیه در سراسر جهان
«پیشرفته‌ترین» پهپادهای نیروهای نیابتی در خدمت حوثی‌های مورد حمایت ایران
امنیت
«پیشرفته‌ترین» پهپادهای نیروهای نیابتی در خدمت حوثی‌های مورد حمایت ایران
بالا گرفتن جنگ علیه قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه
امنیت
بالا گرفتن جنگ علیه قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه
روسیه که حتی قادر به تأمین نیروهای خود نیست، چگونه می تواند از مزدورانش حمایت کند؟
امنیت
روسیه که حتی قادر به تأمین نیروهای خود نیست، چگونه می تواند از مزدورانش حمایت کند؟
«شکارچیان داعش» روسیه در پی یافتن مزدوران سوری برای اعزام به اوکراین
امنیت
«شکارچیان داعش» روسیه در پی یافتن مزدوران سوری برای اعزام به اوکراین
قابلیت‌های محدود تهاجمی و بازدارندگی موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد ایران
امنیت
قابلیت‌های محدود تهاجمی و بازدارندگی موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد ایران
نیروی دریایی ترکیبی با هدایت آمریکا از دریای سرخ و خلیج عدن صیانت می‌کند
امنیت
نیروی دریایی ترکیبی با هدایت آمریکا از دریای سرخ و خلیج عدن صیانت می‌کند
طبق یک گزارش، ایران از طریق گروه‌های شبه‌نظامی متحد خود در عراق برای روسیه سلاح می‌فرستد
امنیت
طبق یک گزارش، ایران از طریق گروه‌های شبه‌نظامی متحد خود در عراق برای روسیه سلاح می‌فرستد
بازگشت گردشگران به عراق، جایگاه چندین مکان میراث فرهنگی جهان
امنیت
بازگشت گردشگران به عراق، جایگاه چندین مکان میراث فرهنگی جهان
دامن زدن غیرمستقیم چین به هرج و مرج یمن با حمایت اقتصادی از ایران
امنیت
دامن زدن غیرمستقیم چین به هرج و مرج یمن با حمایت اقتصادی از ایران