https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=7

×
×

امنیت

حمله غافلگیرانه نیروهای عراقی علیه داعش در مطیبجه

حمله غافلگیرانه نیروهای عراقی علیه داعش در مطیبجه

نیروهای عراقی حومه القیاره را در برابر تهدیدات داعش امن کردند

نیروهای عراقی حومه القیاره را در برابر تهدیدات داعش امن کردند

ادامه کشتار غیرنظامیان در ادلب توسط روسیه

ادامه کشتار غیرنظامیان در ادلب توسط روسیه

نیروهای عراقی پناهنگاههای داعش در نزدیکی حوزه نفتی علاس را منهدم کردند

نیروهای عراقی پناهنگاههای داعش در نزدیکی حوزه نفتی علاس را منهدم کردند

هدف عراق ایجاد پیوندهای نزدیک تر با فرانسه از طریق همکاری های نظامی و اقتصادی است

هدف عراق ایجاد پیوندهای نزدیک تر با فرانسه از طریق همکاری های نظامی و اقتصادی است

نیروهای عراقی «فرمانده یورشی» داعش را در نینوا دستگیر کردند

نیروهای عراقی «فرمانده یورشی» داعش را در نینوا دستگیر کردند

یک بخش در انبار کمپین بازسازی منازل را آغاز کرد

یک بخش در انبار کمپین بازسازی منازل را آغاز کرد

نیروهای عراقی به مخفیگاه های داعش در منطقه مخمور حمله کردند

نیروهای عراقی به مخفیگاه های داعش در منطقه مخمور حمله کردند

رکود مبادلات بازرگانی در گذرگاه مرزی القائم به نفع گروه های شبه نظامیان تحت حمایت ایران است

رکود مبادلات بازرگانی در گذرگاه مرزی القائم به نفع گروه های شبه نظامیان تحت حمایت ایران است

آغاز عملیات امنیتی نیروهای عراقی علیه اعضای باقیمانده داعش در نینوا

آغاز عملیات امنیتی نیروهای عراقی علیه اعضای باقیمانده داعش در نینوا