اخبار عراق

امنیت

خانواده ها برای پشت سرگذاشتن موانع و بازگشت به دشت های نینوا دل به دریا می زنند
امنیت
خانواده ها برای پشت سرگذاشتن موانع و بازگشت به دشت های نینوا دل به دریا می زنند
ارتش عراق برای حمله الهویجه آماده می شوند
امنیت
ارتش عراق برای حمله الهویجه آماده می شوند
عراق بزرگراه بین المللی انبار را بازگشایی کرد
امنیت
عراق بزرگراه بین المللی انبار را بازگشایی کرد
ارتش عراق آموزشهای عملیات روانشناسی دریافت می کند
امنیت
ارتش عراق آموزشهای عملیات روانشناسی دریافت می کند
خشم و انزجار نسبت به تلاش های حزب الله برای انتقال ستیزه جویان داعش به شرق سوریه
امنیت
خشم و انزجار نسبت به تلاش های حزب الله برای انتقال ستیزه جویان داعش به شرق سوریه
نیروهای كرد ده ها عضو داعش را در شمال تلعفر كشتند و بازداشت كردند
امنیت
نیروهای كرد ده ها عضو داعش را در شمال تلعفر كشتند و بازداشت كردند
مقامات: سرعت عملیات آزادسازی تلعفر ضعف داعش را ثابت می کند
امنیت
مقامات: سرعت عملیات آزادسازی تلعفر ضعف داعش را ثابت می کند
درگیری های شدید با آخرین جنگجویان بازمانده از داعش در نزدیکی تلعفر
امنیت
درگیری های شدید با آخرین جنگجویان بازمانده از داعش در نزدیکی تلعفر
عراق بر آوارگان داخلی نظارت می کند تا نفوذکنندگان داعش را از بین آنها جدا کند
امنیت
عراق بر آوارگان داخلی نظارت می کند تا نفوذکنندگان داعش را از بین آنها جدا کند
نیروهای عراقی در اولین روز عملیات آزادسازی تلعفر 13 روستا را آزاد کردند
امنیت
نیروهای عراقی در اولین روز عملیات آزادسازی تلعفر 13 روستا را آزاد کردند