https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=53

×
×

امنیت

خطهای راه آهن آسیب دیده بوسیله داعش در عراق تعمیر می شود

خطهای راه آهن آسیب دیده بوسیله داعش در عراق تعمیر می شود

نیروهای عراقی طرح پاکسازی هیت از بقایای عناصر داعش را اجرا می کنند

نیروهای عراقی طرح پاکسازی هیت از بقایای عناصر داعش را اجرا می کنند

تهدید رژیم سوریه باعث شروع آوارگی در درعا گردید

تهدید رژیم سوریه باعث شروع آوارگی در درعا گردید

تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق

تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق

خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود

خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود

نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند

نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند

عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند

عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند

مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد

مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد

ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار

ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار

مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد

مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد