https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=42

×
×

امنیت

تحویل اعضای داعش از سوی خانواده های انبار به مسئولین

تحویل اعضای داعش از سوی خانواده های انبار به مسئولین

نیروهای عراقی داعش را در کوهستان بادوش هدف قرار دادند

نیروهای عراقی داعش را در کوهستان بادوش هدف قرار دادند

نیروهای عراقی 10 نفر از کسانی که با داعش در الشرقاط همکاری می کردند را دستگیر کردند

نیروهای عراقی 10 نفر از کسانی که با داعش در الشرقاط همکاری می کردند را دستگیر کردند

دولت عراق امنیت شهرهای آزادشده را منتقل می کند

دولت عراق امنیت شهرهای آزادشده را منتقل می کند

نیروهای ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه از مرز سوریه و ترکیه پاسداری می کنند

نیروهای ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه از مرز سوریه و ترکیه پاسداری می کنند

توپخانه عراق و ائتلاف سایت های داعش در سوریه را درهم کوبیدند

توپخانه عراق و ائتلاف سایت های داعش در سوریه را درهم کوبیدند

انهدام یک انبار غذایی بزرگ داعش در انبار از سوی نیروهای عراقی

انهدام یک انبار غذایی بزرگ داعش در انبار از سوی نیروهای عراقی

بسیج عشایر انبار در امتداد مرز سوریه

بسیج عشایر انبار در امتداد مرز سوریه

نیروهای ائتلاف یک مخفیگاه داعش در نزدیکی کرکوک را در هم کوبیدند

نیروهای ائتلاف یک مخفیگاه داعش در نزدیکی کرکوک را در هم کوبیدند

نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند

نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند