امنیت

ساکنان موصل مخفیگاه های داعش را افشا می کنند
امنیت
ساکنان موصل مخفیگاه های داعش را افشا می کنند
تشدید تدابیر امنیتی در شهرهای انبار
امنیت
تشدید تدابیر امنیتی در شهرهای انبار
نیروهای عراقی با محاصره موصل داعش را به دام انداختند
امنیت
نیروهای عراقی با محاصره موصل داعش را به دام انداختند
شورای محلی بعشیقه به روند بازسازی شهر سرعت می بخشد
امنیت
شورای محلی بعشیقه به روند بازسازی شهر سرعت می بخشد
روشهای داعش در موصل برای کندتر کردن پیشروی نیروهای عراقی شکست خورده است
امنیت
روشهای داعش در موصل برای کندتر کردن پیشروی نیروهای عراقی شکست خورده است
ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند
امنیت
ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند
در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند
امنیت
در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند
از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا
امنیت
از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا
نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند
امنیت
نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند
مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند
امنیت
مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند