https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=58

×
×

امنیت

نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند

نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند

آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه

آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه

شکستهای متوالی سقوط داعش در عراق را تسریع کرده است

شکستهای متوالی سقوط داعش در عراق را تسریع کرده است

افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار

افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار

داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد

داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد

نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند

نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند

نیروهای عراقی داعشی ها را از شهر عنه در انبار بیرون راندند

نیروهای عراقی داعشی ها را از شهر عنه در انبار بیرون راندند

درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند

درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند

شورای مدنی الطبقه جلودار اقدام جمع آوری مین ها است

شورای مدنی الطبقه جلودار اقدام جمع آوری مین ها است

تشدید تدابیر امنیتی در ذی قار در پی حملات داعش

تشدید تدابیر امنیتی در ذی قار در پی حملات داعش