امنیت

تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت منحرف شده است
امنیت
تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت منحرف شده است
پیشروی نیروهای عراقی در نزدیکی محدودۀ شهر موصل
امنیت
پیشروی نیروهای عراقی در نزدیکی محدودۀ شهر موصل
همکاری تاریخی نیروهای عرب و کُرد علیه داعش در موصل
امنیت
همکاری تاریخی نیروهای عرب و کُرد علیه داعش در موصل
حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند
امنیت
حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند
پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»
امنیت
پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»
ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند
امنیت
ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند
شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند
امنیت
شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند
آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش
امنیت
آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش
ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق
امنیت
ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق
همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند
امنیت
همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند