اخبار عراق

امنیت

تعداد بسیار اندکی از ستیزه جویان خارجی داعش وارد عراق و سوریه می شوند
امنیت
تعداد بسیار اندکی از ستیزه جویان خارجی داعش وارد عراق و سوریه می شوند
در پی شکست داعش در سوریه، عراق امنیت مرز غربی خود را تشدید می کند
امنیت
در پی شکست داعش در سوریه، عراق امنیت مرز غربی خود را تشدید می کند
نیروهای عراقی عملیات قاچاق القائم را مختل کردند
امنیت
نیروهای عراقی عملیات قاچاق القائم را مختل کردند
سازمان ضد جاسوسی عراق هسته سری داعش را در غرب انبار متلاشی کرد
امنیت
سازمان ضد جاسوسی عراق هسته سری داعش را در غرب انبار متلاشی کرد
لشکر فاطمیون از البو کمال سوریه عقب نشینی می کند
امنیت
لشکر فاطمیون از البو کمال سوریه عقب نشینی می کند
نیروهای عراقی 25 استراحتگاه داعش در دیالی را به آتش کشیدند
امنیت
نیروهای عراقی 25 استراحتگاه داعش در دیالی را به آتش کشیدند
مربیان فرانسوی توانمندیهای رزمی عراق را تقویت می کنند
امنیت
مربیان فرانسوی توانمندیهای رزمی عراق را تقویت می کنند
نیروهای عراقی حمله داعش در منطقه مرزی سوریه را خنثی کردند
امنیت
نیروهای عراقی حمله داعش در منطقه مرزی سوریه را خنثی کردند
درگیری نیروهای شبه نظامی هوادار رژیم در مناطق شرقی شهر حلب
امنیت
درگیری نیروهای شبه نظامی هوادار رژیم در مناطق شرقی شهر حلب
چالش بقایای عناصر داعش برای یافتن مخفیگاه در دیالی
امنیت
چالش بقایای عناصر داعش برای یافتن مخفیگاه در دیالی