اخبار عراق

امنیت

نیروهای ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه از مرز سوریه و ترکیه پاسداری می کنند
امنیت
نیروهای ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه از مرز سوریه و ترکیه پاسداری می کنند
توپخانه عراق و ائتلاف سایت های داعش در سوریه را درهم کوبیدند
امنیت
توپخانه عراق و ائتلاف سایت های داعش در سوریه را درهم کوبیدند
انهدام یک انبار غذایی بزرگ داعش در انبار از سوی نیروهای عراقی
امنیت
انهدام یک انبار غذایی بزرگ داعش در انبار از سوی نیروهای عراقی
بسیج عشایر انبار در امتداد مرز سوریه
امنیت
بسیج عشایر انبار در امتداد مرز سوریه
نیروهای ائتلاف یک مخفیگاه داعش در نزدیکی کرکوک را در هم کوبیدند
امنیت
نیروهای ائتلاف یک مخفیگاه داعش در نزدیکی کرکوک را در هم کوبیدند
نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند
نابود شدن کارزار مواضع داعش در کوه های مکحول در نتیجه بمباران های شدید
امنیت
نابود شدن کارزار مواضع داعش در کوه های مکحول در نتیجه بمباران های شدید
عراق پس از عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه از هجین سوریه امنیت مرز را تشدید کرد
امنیت
عراق پس از عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه از هجین سوریه امنیت مرز را تشدید کرد
3،000 تن از عشایر انبار آموزش های رزمی را به پایان رساندند
امنیت
3،000 تن از عشایر انبار آموزش های رزمی را به پایان رساندند
مقامات می گویند که خبررسانی تلفنی جان عراقی ها را نجات می دهد
امنیت
مقامات می گویند که خبررسانی تلفنی جان عراقی ها را نجات می دهد