اخبار عراق

امنیت

مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
امنیت
مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
امنیت
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند
امنیت
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند
در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
امنیت
در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند
امنیت
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
امنیت
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
امنیت
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
امنیت
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند
امنیت
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند
نیروهای عراقی مهارتهایی را که در نبرد به دست آورده اند تقویت می کنند
امنیت
نیروهای عراقی مهارتهایی را که در نبرد به دست آورده اند تقویت می کنند