امنیت

نیروهای عراقی برای یافتن بقایای عناصر داعش 30 روستای الحویجه را بازرسی می کنند
امنیت
نیروهای عراقی برای یافتن بقایای عناصر داعش 30 روستای الحویجه را بازرسی می کنند
ارتش عراق درپی تونلهای داعش در استان انبار
امنیت
ارتش عراق درپی تونلهای داعش در استان انبار
عراق خطوط لوله را از بقایای داعش محافظت می کند
امنیت
عراق خطوط لوله را از بقایای داعش محافظت می کند
عراق پیروزی نیروهای مسلح بر داعش را جشن می گیرد
امنیت
عراق پیروزی نیروهای مسلح بر داعش را جشن می گیرد
بسیج نیروهای عراقی برای جلوگیری از نفوذ داعش
امنیت
بسیج نیروهای عراقی برای جلوگیری از نفوذ داعش
در پی حمله های داعش نیروهای عراقی به الحویجه اعزام شدند
امنیت
در پی حمله های داعش نیروهای عراقی به الحویجه اعزام شدند
عراق کارمندان اداره های دولتی در مناطق آزادشده را بازرسی می کند
امنیت
عراق کارمندان اداره های دولتی در مناطق آزادشده را بازرسی می کند
ساکنان نینوا بقایای داعش را تعقیب می کنند
امنیت
ساکنان نینوا بقایای داعش را تعقیب می کنند
نیروهای مسلح درعراق تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت
امنیت
نیروهای مسلح درعراق تحت کنترل دولت قرار خواهند گرفت
همکاری سازمان های عراقی برای پاکسازی مین های داعش
امنیت
همکاری سازمان های عراقی برای پاکسازی مین های داعش