امنیت

نیروهای عراقی و عشایر در پی مهاجمان الشرقاط
امنیت
نیروهای عراقی و عشایر در پی مهاجمان الشرقاط
نیروهای عراقی و عشایر در پی مهاجمان الشرقاط
امنیت
نیروهای عراقی و عشایر در پی مهاجمان الشرقاط
نیروهای مشترک شهرهای عراق را از نفوذ داعش امن می کنند
امنیت
نیروهای مشترک شهرهای عراق را از نفوذ داعش امن می کنند
نیروهای عراقی 4 روستا را در فرات علیا تحت کنترل گرفت
امنیت
نیروهای عراقی 4 روستا را در فرات علیا تحت کنترل گرفت
منطقه کردی زندانیان داعش را به دولت عراق تحویل می دهد
امنیت
منطقه کردی زندانیان داعش را به دولت عراق تحویل می دهد
مربیان فرانسوی نیروهای واحد ضدتروریسم عراق را آموزش می دهند
امنیت
مربیان فرانسوی نیروهای واحد ضدتروریسم عراق را آموزش می دهند
کارشناسان: مرگ «مرد دست راست» البغدادی ضربه مهلکی به داعش وارد آورد
امنیت
کارشناسان: مرگ «مرد دست راست» البغدادی ضربه مهلکی به داعش وارد آورد
پیشرفت تلاش ها برای مین زدایی در موصل
امنیت
پیشرفت تلاش ها برای مین زدایی در موصل
مربیان فرانسوی توانمندیهای ارتش عراق را افزایش می دهند
امنیت
مربیان فرانسوی توانمندیهای ارتش عراق را افزایش می دهند
مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند
امنیت
مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند