https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=62

×
×

امنیت

نقش اساسی عشایر انبار در موج پیروزی های غرب عراق

نقش اساسی عشایر انبار در موج پیروزی های غرب عراق

جنگ برای بیرون راندن داعش از الرقه نزدیک به پایان است

جنگ برای بیرون راندن داعش از الرقه نزدیک به پایان است

از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار

از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار

پنهان شدن در صحرای انبار برای داعش سخت تر شده است

پنهان شدن در صحرای انبار برای داعش سخت تر شده است

پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است

پیروزی های عراق نشان دهنده تحول در ارتش است

نیروهای عراقی استحکامات داعش در الحویجه را بازپس گرفتند

نیروهای عراقی استحکامات داعش در الحویجه را بازپس گرفتند

نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند

نیروهای عراقی کنترل تپه های حمرین در دیالی را به دست گرفتند

نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند

نیروهای عراقی حمله برای بازپسگیری منطقه ای در نزدیکی الحویجه را آغاز کردند

نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند

نیروهای دموکراتیک سوریه حلقه محاصره بر بیمارستان الرقه را تنگتر کردند

آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه

آغاز حمله مرحله دوم نیروهای عراقی به الحویجه