https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/security?page=61

×
×

امنیت

مقامات هیت در پی یافتن سلول های خفته داعش

مقامات هیت در پی یافتن سلول های خفته داعش

نیروهای داعش در الرقه می توانند «تسلیم شده یا بمیرند»

نیروهای داعش در الرقه می توانند «تسلیم شده یا بمیرند»

فرات علیا از نیروهای آزادیبخش استقبال می کنند

فرات علیا از نیروهای آزادیبخش استقبال می کنند

نیروهای عراقی آزادسازی الحویجه را به اتمام رساندند

نیروهای عراقی آزادسازی الحویجه را به اتمام رساندند

اعتصاب در ادلب در پی قتل تاجرین طلا

اعتصاب در ادلب در پی قتل تاجرین طلا

نیروهای دموکراتیک سوریه «چند روز» از آزاد کردن شهر الرقه فاصله دارند

نیروهای دموکراتیک سوریه «چند روز» از آزاد کردن شهر الرقه فاصله دارند

نقش اساسی عشایر انبار در موج پیروزی های غرب عراق

نقش اساسی عشایر انبار در موج پیروزی های غرب عراق

جنگ برای بیرون راندن داعش از الرقه نزدیک به پایان است

جنگ برای بیرون راندن داعش از الرقه نزدیک به پایان است

از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار

از بین رفتنِ حمایت مردمی داعش در انبار

پنهان شدن در صحرای انبار برای داعش سخت تر شده است

پنهان شدن در صحرای انبار برای داعش سخت تر شده است