اخبار عراق

امنیت

منطقه کردی زندانیان داعش را به دولت عراق تحویل می دهد
امنیت
منطقه کردی زندانیان داعش را به دولت عراق تحویل می دهد
مربیان فرانسوی نیروهای واحد ضدتروریسم عراق را آموزش می دهند
امنیت
مربیان فرانسوی نیروهای واحد ضدتروریسم عراق را آموزش می دهند
پیشرفت تلاش ها برای مین زدایی در موصل
امنیت
پیشرفت تلاش ها برای مین زدایی در موصل
مربیان فرانسوی توانمندیهای ارتش عراق را افزایش می دهند
امنیت
مربیان فرانسوی توانمندیهای ارتش عراق را افزایش می دهند
کارشناسان: مرگ «مرد دست راست» البغدادی ضربه مهلکی به داعش وارد آورد
امنیت
کارشناسان: مرگ «مرد دست راست» البغدادی ضربه مهلکی به داعش وارد آورد
مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند
امنیت
مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
امنیت
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
امنیت
مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند
امنیت
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند
امنیت
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند