https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=80

×
×

امنیت

زندگی در الشرقاط آزاد شده به وضع عادی بازگشت

زندگی در الشرقاط آزاد شده به وضع عادی بازگشت

کارآمدی سازمانهای اطلاعاتی عراقی در مبارزه علیه داعش مشهود است

کارآمدی سازمانهای اطلاعاتی عراقی در مبارزه علیه داعش مشهود است

نیروهای عشایر انبار 4 رهبر داعش را به قتل رساندند

نیروهای عشایر انبار 4 رهبر داعش را به قتل رساندند

عراق مین های داعش را از جزیره خالدیه پاکسازی می کند

عراق مین های داعش را از جزیره خالدیه پاکسازی می کند

نیروهای عراقی داعش را از جزیره حدیثه بیرون راندند

نیروهای عراقی داعش را از جزیره حدیثه بیرون راندند

داعش با مقاومت فزاینده مردم در نزدیکی موصل مواجه است

داعش با مقاومت فزاینده مردم در نزدیکی موصل مواجه است

عراق ایستهای بازرسی بغداد را کاهش می دهد

عراق ایستهای بازرسی بغداد را کاهش می دهد

تسریع روند بازگشت آوارگان فلوجه

تسریع روند بازگشت آوارگان فلوجه

کشته شدن افراد ارشد داعش زوال دائم این گروه را تشدید می کند

کشته شدن افراد ارشد داعش زوال دائم این گروه را تشدید می کند

زندگی در القیاره تازه آزاد شده به روال عادی بازمی گردد

زندگی در القیاره تازه آزاد شده به روال عادی بازمی گردد