https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=80

امنیت

عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند

عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند

ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند

ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند

ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند

ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند

پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند

پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند

سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل

سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل

عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند

عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند

صدها خانواده به غرب انبار بازمی گردند

صدها خانواده به غرب انبار بازمی گردند

سوری های آزادشده برای پیشروی به سمت الرقه به ائتلاف عرب-کرد می پیوندند

سوری های آزادشده برای پیشروی به سمت الرقه به ائتلاف عرب-کرد می پیوندند

آزمایش موشکی ایران در صدر لیست تحریک ها

آزمایش موشکی ایران در صدر لیست تحریک ها

ساکنان شرق موصل برای جمع کردن تکه های زندگی خودشان بازگشتند

ساکنان شرق موصل برای جمع کردن تکه های زندگی خودشان بازگشتند