https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=69

×
×

امنیت

نمایش رفتار حرفه ای نیروهای عراقی در نبرد موصل

نمایش رفتار حرفه ای نیروهای عراقی در نبرد موصل

پیکارجویان داعش اردوگاههای آموزشی موصل را ترک کردند

پیکارجویان داعش اردوگاههای آموزشی موصل را ترک کردند

ساکنان موصل مخفیگاه های داعش را افشا می کنند

ساکنان موصل مخفیگاه های داعش را افشا می کنند

تشدید تدابیر امنیتی در شهرهای انبار

تشدید تدابیر امنیتی در شهرهای انبار

نیروهای عراقی با محاصره موصل داعش را به دام انداختند

نیروهای عراقی با محاصره موصل داعش را به دام انداختند

شورای محلی بعشیقه به روند بازسازی شهر سرعت می بخشد

شورای محلی بعشیقه به روند بازسازی شهر سرعت می بخشد

روشهای داعش در موصل برای کندتر کردن پیشروی نیروهای عراقی شکست خورده است

روشهای داعش در موصل برای کندتر کردن پیشروی نیروهای عراقی شکست خورده است

ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند

ساکنان فلوجه بعد از بازگشت به شهر بقایای زندگی به جای مانده خود را جمع آوری می کنند

در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند

در تصاویر: نیروهای عراقی به تازگی مناطق موصل را آزاد کردند

از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا

از سر گیری خدمات در بخش های آزاد شده نینوا