اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای مبارزه باتهدید درحال تحول داعش استراتژی هایی را اتخاذ کردند
نابود شدن کارزار مواضع داعش در کوه های مکحول در نتیجه بمباران های شدید
امنیت
نابود شدن کارزار مواضع داعش در کوه های مکحول در نتیجه بمباران های شدید
عراق پس از عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه از هجین سوریه امنیت مرز را تشدید کرد
امنیت
عراق پس از عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه از هجین سوریه امنیت مرز را تشدید کرد
3،000 تن از عشایر انبار آموزش های رزمی را به پایان رساندند
امنیت
3،000 تن از عشایر انبار آموزش های رزمی را به پایان رساندند
مقامات می گویند که خبررسانی تلفنی جان عراقی ها را نجات می دهد
امنیت
مقامات می گویند که خبررسانی تلفنی جان عراقی ها را نجات می دهد
تعداد بسیار اندکی از ستیزه جویان خارجی داعش وارد عراق و سوریه می شوند
امنیت
تعداد بسیار اندکی از ستیزه جویان خارجی داعش وارد عراق و سوریه می شوند
نیروهای عراقی عملیات قاچاق القائم را مختل کردند
امنیت
نیروهای عراقی عملیات قاچاق القائم را مختل کردند
در پی شکست داعش در سوریه، عراق امنیت مرز غربی خود را تشدید می کند
امنیت
در پی شکست داعش در سوریه، عراق امنیت مرز غربی خود را تشدید می کند
سازمان ضد جاسوسی عراق هسته سری داعش را در غرب انبار متلاشی کرد
امنیت
سازمان ضد جاسوسی عراق هسته سری داعش را در غرب انبار متلاشی کرد
لشکر فاطمیون از البو کمال سوریه عقب نشینی می کند
امنیت
لشکر فاطمیون از البو کمال سوریه عقب نشینی می کند