https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=70

×
×

امنیت

نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند

نیروهای آزادی بخش به سمت مناطق تحت کنترل داعش در الرقه پیشروی می کنند

مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند

مکانیک های موصل با ابزار خود با داعش می جنگند

ساکنین الرطبه برای بیرون راندن داعش همکاری می کنند

ساکنین الرطبه برای بیرون راندن داعش همکاری می کنند

گریز ساکنین الرقه با آغاز نبرد برای آزادسازی این شهر

گریز ساکنین الرقه با آغاز نبرد برای آزادسازی این شهر

ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند

ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند

بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی

بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی

نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند

نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند

واکنش سریع: نیروی های ویژه عراقی در نبرد موصل پیشروی می کنند

واکنش سریع: نیروی های ویژه عراقی در نبرد موصل پیشروی می کنند

اتخاذ اقدامات امنیتی برای مقابله با نفوذ داعش در رمادی

اتخاذ اقدامات امنیتی برای مقابله با نفوذ داعش در رمادی

تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت منحرف شده است

تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت منحرف شده است