https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=70

×
×

امنیت

خشک شدن منابع مالی داعش با «ناممکن» شدن قاچاق نفت

خشک شدن منابع مالی داعش با «ناممکن» شدن قاچاق نفت

نیروهای عراقی در غرب موصل با جنگ های دشوار خیابانی رو به رو هستند

نیروهای عراقی در غرب موصل با جنگ های دشوار خیابانی رو به رو هستند

ساکنان غرب موصل با وجود خطرهای بسیار از شهر فرار می کنند

ساکنان غرب موصل با وجود خطرهای بسیار از شهر فرار می کنند

عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند

عشایر پیکارجو موصل از مناطق آزاد شده در برابر داعش حفاظت می کنند

ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند

ساکنین موصل در بیرون راندن داعش نقش اساسی دارند

ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند

ساکنان الهویجه با کارد آشپزخانه با داعش می جنگند

پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند

پلیس عراق داعش را در مناطق بیابانی دیالی تعقیب می کند

عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند

عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند

سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل

سرازیر شدن غیرنظامیان به سوی نیروهای عراقی در حملۀ جدید موصل

صدها خانواده به غرب انبار بازمی گردند

صدها خانواده به غرب انبار بازمی گردند