اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی شبکه تونلهای داعش را که به سوریه متصل می شود ویران می کنند
امنیت
نیروهای عراقی شبکه تونلهای داعش را که به سوریه متصل می شود ویران می کنند
صدها تن از غیرنظامیان آخرین موضع استحکامی داعش را ترک می کنند
امنیت
صدها تن از غیرنظامیان آخرین موضع استحکامی داعش را ترک می کنند
انبار به خانواده های داعشی که مرتکب جرائم تروریستی نشده اند اجازه بازگشت می دهد
امنیت
انبار به خانواده های داعشی که مرتکب جرائم تروریستی نشده اند اجازه بازگشت می دهد
خمپاره باران و بمبگذاری شهروندان ادلب را سراسیمه کرده است
امنیت
خمپاره باران و بمبگذاری شهروندان ادلب را سراسیمه کرده است
نیروهای مشترک عراقی منطقه جنوب سامره را پاکسازی کردند
امنیت
نیروهای مشترک عراقی منطقه جنوب سامره را پاکسازی کردند
اطلاعات عراق ده ها سلول داعش را نابود کرد
امنیت
اطلاعات عراق ده ها سلول داعش را نابود کرد
نیروهای فرانسوی از ثبات درخاورمیانه حمایت می کنند
امنیت
نیروهای فرانسوی از ثبات درخاورمیانه حمایت می کنند
پیشروی نهایی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بیرون راندن داعش از سوریه
امنیت
پیشروی نهایی نیروهای دموکراتیک سوریه برای بیرون راندن داعش از سوریه
عراق نیروهای بیشتری را جهت تقویت مرز خود با سوریه بسیج کرد
امنیت
عراق نیروهای بیشتری را جهت تقویت مرز خود با سوریه بسیج کرد
افزایش همکاری بین نیروهای عراقی و پیشمرگه در برابر داعش
امنیت
افزایش همکاری بین نیروهای عراقی و پیشمرگه در برابر داعش