اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی 4 روستا را در فرات علیا تحت کنترل گرفت
امنیت
نیروهای عراقی 4 روستا را در فرات علیا تحت کنترل گرفت
منطقه کردی زندانیان داعش را به دولت عراق تحویل می دهد
امنیت
منطقه کردی زندانیان داعش را به دولت عراق تحویل می دهد
مربیان فرانسوی نیروهای واحد ضدتروریسم عراق را آموزش می دهند
امنیت
مربیان فرانسوی نیروهای واحد ضدتروریسم عراق را آموزش می دهند
پیشرفت تلاش ها برای مین زدایی در موصل
امنیت
پیشرفت تلاش ها برای مین زدایی در موصل
کارشناسان: مرگ «مرد دست راست» البغدادی ضربه مهلکی به داعش وارد آورد
امنیت
کارشناسان: مرگ «مرد دست راست» البغدادی ضربه مهلکی به داعش وارد آورد
مربیان فرانسوی توانمندیهای ارتش عراق را افزایش می دهند
امنیت
مربیان فرانسوی توانمندیهای ارتش عراق را افزایش می دهند
مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند
امنیت
مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند
مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
امنیت
مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
امنیت
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند
امنیت
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند