امنیت

ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند
امنیت
ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند
شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند
امنیت
شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند
آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش
امنیت
آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش
همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند
امنیت
همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند
ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق
امنیت
ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق
همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند
امنیت
همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند
پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد
امنیت
پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد
داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت
امنیت
داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت
رویکرد محتاطانۀ نماینده های مجلس عراق به شبه نظامیان همپیمان با ایران
امنیت
رویکرد محتاطانۀ نماینده های مجلس عراق به شبه نظامیان همپیمان با ایران
آمادگی عراق برای گریز «دست کم 300,000 نفر» از موصل
امنیت
آمادگی عراق برای گریز «دست کم 300,000 نفر» از موصل