اخبار عراق

امنیت

موج آوارگان به خاطر فرار ساکنین الرقه از دست داعش ادامه دارد
امنیت
موج آوارگان به خاطر فرار ساکنین الرقه از دست داعش ادامه دارد
مردم آواره اهل الرقه بازمی گردند تا شهرشان را از اشغال داعش آزاد کنند
امنیت
مردم آواره اهل الرقه بازمی گردند تا شهرشان را از اشغال داعش آزاد کنند
نیروهای عراقی در تعقیب عناصر باقیمانده داعش در موصل
امنیت
نیروهای عراقی در تعقیب عناصر باقیمانده داعش در موصل
نیروهای عراقی نوار مرزی با سوریه و اردن را ایمن سازی کرد
امنیت
نیروهای عراقی نوار مرزی با سوریه و اردن را ایمن سازی کرد
گروه های عراقی مشغول خنثی کردن مناطق موصل هستند که با تراکم مین گذاری شده است
امنیت
گروه های عراقی مشغول خنثی کردن مناطق موصل هستند که با تراکم مین گذاری شده است
پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر قدیمی الرقه
امنیت
پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر قدیمی الرقه
تشدید تدابیر امنیتی در گذرگاه طریبیل از سوی نیروهای عراقی
امنیت
تشدید تدابیر امنیتی در گذرگاه طریبیل از سوی نیروهای عراقی
رئیس نهاد مبارزه با تروریسم عراق مدال افتخار فرانسه را دریافت کرد
امنیت
رئیس نهاد مبارزه با تروریسم عراق مدال افتخار فرانسه را دریافت کرد
پاکسازی تمامی آثار باقیمانده داعش توسط ساکنین الطبقه
امنیت
پاکسازی تمامی آثار باقیمانده داعش توسط ساکنین الطبقه
نیروهای عراقی عناصر داعش را در بیابان انبار تعقیب می کنند
امنیت
نیروهای عراقی عناصر داعش را در بیابان انبار تعقیب می کنند