اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند
نیروهای عراقی داعشی ها را از شهر عنه در انبار بیرون راندند
امنیت
نیروهای عراقی داعشی ها را از شهر عنه در انبار بیرون راندند
شورای مدنی الطبقه جلودار اقدام جمع آوری مین ها است
امنیت
شورای مدنی الطبقه جلودار اقدام جمع آوری مین ها است
درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند
امنیت
درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند
تشدید تدابیر امنیتی در ذی قار در پی حملات داعش
امنیت
تشدید تدابیر امنیتی در ذی قار در پی حملات داعش
ساکنین می گویند که بغداد پس از کاهش تهدیدات داعش احساس امنیت بیشتری می کند
امنیت
ساکنین می گویند که بغداد پس از کاهش تهدیدات داعش احساس امنیت بیشتری می کند
عشایر شرق سوریه خواهان یافتن یک راهکار سیاسی شدند
امنیت
عشایر شرق سوریه خواهان یافتن یک راهکار سیاسی شدند
آغاز نبرد عراق برای بازپس گیری الحویجه
امنیت
آغاز نبرد عراق برای بازپس گیری الحویجه
نیروهای دموکراتیک سوریه 90 درصد از الرقه را تصرف کردند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه 90 درصد از الرقه را تصرف کردند
خانواه های آواره به الربیعه نینوا بازگشتند
امنیت
خانواه های آواره به الربیعه نینوا بازگشتند