اخبار عراق

امنیت

عراق بر آوارگان داخلی نظارت می کند تا نفوذکنندگان داعش را از بین آنها جدا کند
امنیت
عراق بر آوارگان داخلی نظارت می کند تا نفوذکنندگان داعش را از بین آنها جدا کند
نیروهای عراقی در اولین روز عملیات آزادسازی تلعفر 13 روستا را آزاد کردند
امنیت
نیروهای عراقی در اولین روز عملیات آزادسازی تلعفر 13 روستا را آزاد کردند
عشایر مبارز در غرب انبار به داعش حمله کردند
امنیت
عشایر مبارز در غرب انبار به داعش حمله کردند
مواضع داعش در تلعفر پیش از عملیات آزادسازی هدف گلوله باران نیروهای عراقی قرار گرفت
امنیت
مواضع داعش در تلعفر پیش از عملیات آزادسازی هدف گلوله باران نیروهای عراقی قرار گرفت
نمایش در میان آوارها بشارت از احیای هنری موصل می دهد
امنیت
نمایش در میان آوارها بشارت از احیای هنری موصل می دهد
تشکیل کمیته مبارزه با تروریسم از سوی بانک مرکزی عراق
امنیت
تشکیل کمیته مبارزه با تروریسم از سوی بانک مرکزی عراق
وعده پلیس برای بهره گیری از تاکتیک های جدید در نبرد تلعفر
امنیت
وعده پلیس برای بهره گیری از تاکتیک های جدید در نبرد تلعفر
نیروهای عراقی خانواده های داعش را در ارودگاه نزدیک موصل وارسی می کنند
امنیت
نیروهای عراقی خانواده های داعش را در ارودگاه نزدیک موصل وارسی می کنند
نیروی دموکراتیک سوریه به سمت استحکامات داعش در الرقه پیشروی کردند
امنیت
نیروی دموکراتیک سوریه به سمت استحکامات داعش در الرقه پیشروی کردند
جستجو برای زنان ایزدی ربوده شده در موصل با چالش روبرو شده است
امنیت
جستجو برای زنان ایزدی ربوده شده در موصل با چالش روبرو شده است