امنیت

دولت محلی می گوید که جوانان کرد دیگر به داعش نمی پیوندند
امنیت
دولت محلی می گوید که جوانان کرد دیگر به داعش نمی پیوندند
عراقی ها عید فطر و پیروزی در موصل را جشن گرفتند
امنیت
عراقی ها عید فطر و پیروزی در موصل را جشن گرفتند
تشدید تدابیر امنیتی در بغداد در ایام عید فطر
امنیت
تشدید تدابیر امنیتی در بغداد در ایام عید فطر
نیروهای دموکراتیک سوریه الرقه را به طور کامل محاصره کردند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه الرقه را به طور کامل محاصره کردند
موج آوارگان به خاطر فرار ساکنین الرقه از دست داعش ادامه دارد
امنیت
موج آوارگان به خاطر فرار ساکنین الرقه از دست داعش ادامه دارد
مردم آواره اهل الرقه بازمی گردند تا شهرشان را از اشغال داعش آزاد کنند
امنیت
مردم آواره اهل الرقه بازمی گردند تا شهرشان را از اشغال داعش آزاد کنند
نیروهای عراقی در تعقیب عناصر باقیمانده داعش در موصل
امنیت
نیروهای عراقی در تعقیب عناصر باقیمانده داعش در موصل
نیروهای عراقی نوار مرزی با سوریه و اردن را ایمن سازی کرد
امنیت
نیروهای عراقی نوار مرزی با سوریه و اردن را ایمن سازی کرد
گروه های عراقی مشغول خنثی کردن مناطق موصل هستند که با تراکم مین گذاری شده است
امنیت
گروه های عراقی مشغول خنثی کردن مناطق موصل هستند که با تراکم مین گذاری شده است
پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر قدیمی الرقه
امنیت
پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر قدیمی الرقه