https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=39

×
×

امنیت

نیروهای عراقی یک عنصر داعش که در حملات سال 2014 سنجار دست داشت را دستگیر کردند

نیروهای عراقی یک عنصر داعش که در حملات سال 2014 سنجار دست داشت را دستگیر کردند

حملات عراق موجب انهدام اتاق عملیات داعش در سوریه شد

حملات عراق موجب انهدام اتاق عملیات داعش در سوریه شد

چندین رهبر بلندپایه داعش در منطقه مرزی عراق و سوریه کشته شدند

چندین رهبر بلندپایه داعش در منطقه مرزی عراق و سوریه کشته شدند

شهردار: تلعفر نینوا در مسیر احیاء

شهردار: تلعفر نینوا در مسیر احیاء

نیروهای عراقی یک مخفیگاه داعش در نزدیکی مرز سوریه را بمباران کردند

نیروهای عراقی یک مخفیگاه داعش در نزدیکی مرز سوریه را بمباران کردند

رژیم سوریه بمباران مناطق روستایی ادلب را از سر گرفت

رژیم سوریه بمباران مناطق روستایی ادلب را از سر گرفت

شهردار: الرطبه در برابر نفوذ داعش ایمن است

شهردار: الرطبه در برابر نفوذ داعش ایمن است

پس از انفجار در سرمدا سوریه آمارکشته شدگان افزایش یافت

پس از انفجار در سرمدا سوریه آمارکشته شدگان افزایش یافت

فرانسه به عراقی ها و سوری ها در بازگرداندن زندگی به وضعیت عادی پس از دوره داعش کمک می کند

فرانسه به عراقی ها و سوری ها در بازگرداندن زندگی به وضعیت عادی پس از دوره داعش کمک می کند

بازگشت 70 درصد از آوارگان عنه به خانه

بازگشت 70 درصد از آوارگان عنه به خانه