https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=53

×
×

امنیت

تکمیل ساخت دیوار امنیتی بغداد نزدیک است

تکمیل ساخت دیوار امنیتی بغداد نزدیک است

نیروهای عراقی امنیت را در میان آشوب پس از انتخابات حفظ می کنند

نیروهای عراقی امنیت را در میان آشوب پس از انتخابات حفظ می کنند

درحالی که رژیم سوریه حمله به جنوب را تشدید می کند غیرنظامیان از منطقه می گریزند

درحالی که رژیم سوریه حمله به جنوب را تشدید می کند غیرنظامیان از منطقه می گریزند

روسیه با طفره از پرداخت هزینه های بازسازی سوریه، از کشورهای آسیای میانه می خواهد این مسئولیت را به دوش بگیرند

روسیه با طفره از پرداخت هزینه های بازسازی سوریه، از کشورهای آسیای میانه می خواهد این مسئولیت را به دوش بگیرند

پالایشگاه نفت الکسک عراق تولید خود را از سر گرفت

پالایشگاه نفت الکسک عراق تولید خود را از سر گرفت

مهاجرت گسترده پس از بمباران رژیم سوریه

مهاجرت گسترده پس از بمباران رژیم سوریه

نیروهای امنیتی در انبار حمله انتحاری داعش را دفع کردند

نیروهای امنیتی در انبار حمله انتحاری داعش را دفع کردند

نیروهای عراقی کوه ها را در جنوب الشرقاط جستجو می کنند

نیروهای عراقی کوه ها را در جنوب الشرقاط جستجو می کنند

نیروهای عراقی جزیره سامرا را از وجود بقایای داعش پاکسازی کردند

نیروهای عراقی جزیره سامرا را از وجود بقایای داعش پاکسازی کردند

عراقی ها افسری که زندگیش را برای غیرنظامیان در حمله داعش فدا کرد ستودند

عراقی ها افسری که زندگیش را برای غیرنظامیان در حمله داعش فدا کرد ستودند