اخبار عراق

امنیت

اجرای مقررات منع رفت و آمد جزئی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر الرقه
امنیت
اجرای مقررات منع رفت و آمد جزئی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر الرقه
نیروهای عراقی آخرین شهر تحت کنترل عراق در کشور را باز پس گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی آخرین شهر تحت کنترل عراق در کشور را باز پس گرفتند
افشای «دروغ پراکنی گسترده» روسیه در شبکه های اجتماعی
امنیت
افشای «دروغ پراکنی گسترده» روسیه در شبکه های اجتماعی
راهبرد جدید عراق برای پاکسازی مناطق آزادشده از مین
امنیت
راهبرد جدید عراق برای پاکسازی مناطق آزادشده از مین
عراق پیکارجویان عشایر انبار را در نیروی پلیس جذب می کند
امنیت
عراق پیکارجویان عشایر انبار را در نیروی پلیس جذب می کند
الرقه برای مرحله پس از آزادسازی آماده می شود
امنیت
الرقه برای مرحله پس از آزادسازی آماده می شود
آغاز بازگشت هزاران نفر به خانه هایشان در نینوا
امنیت
آغاز بازگشت هزاران نفر به خانه هایشان در نینوا
نیروهای عراقی پست مرزی سوریه را از تصرف داعش خارج کردند
امنیت
نیروهای عراقی پست مرزی سوریه را از تصرف داعش خارج کردند
بازگشت ساکنین کمربند بغداد به خانه هایشان
امنیت
بازگشت ساکنین کمربند بغداد به خانه هایشان
عراق ماموران اخراجی پلیس انبار را به کار باز می گرداند
امنیت
عراق ماموران اخراجی پلیس انبار را به کار باز می گرداند