اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی طرح پاکسازی هیت از بقایای عناصر داعش را اجرا می کنند
امنیت
نیروهای عراقی طرح پاکسازی هیت از بقایای عناصر داعش را اجرا می کنند
تهدید رژیم سوریه باعث شروع آوارگی در درعا گردید
امنیت
تهدید رژیم سوریه باعث شروع آوارگی در درعا گردید
تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق
امنیت
تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق
خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود
امنیت
خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود
نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند
عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند
امنیت
عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند
مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد
امنیت
مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد
ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار
امنیت
ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار
پس از انفجار مرگبار در بغداد اقدامهای سختگیرانه امنیتی اجرا شد
امنیت
پس از انفجار مرگبار در بغداد اقدامهای سختگیرانه امنیتی اجرا شد
مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد
امنیت
مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد