https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=79

×
×

امنیت

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت

رویکرد محتاطانۀ نماینده های مجلس عراق به شبه نظامیان همپیمان با ایران

رویکرد محتاطانۀ نماینده های مجلس عراق به شبه نظامیان همپیمان با ایران

آمادگی عراق برای گریز «دست کم 300,000 نفر» از موصل

آمادگی عراق برای گریز «دست کم 300,000 نفر» از موصل

نیروهای عراقی پیش از آغاز نبرد برای ساکنان موصل دستورالعمل های ایمنی صادر کردند

نیروهای عراقی پیش از آغاز نبرد برای ساکنان موصل دستورالعمل های ایمنی صادر کردند

رادیوی جدید موصل ساکنان را برای آزادسازی آماده می سازد

رادیوی جدید موصل ساکنان را برای آزادسازی آماده می سازد

با بازگشت ساکنان فلوجه ارائۀ خدمات بهبود می یابد

با بازگشت ساکنان فلوجه ارائۀ خدمات بهبود می یابد

پس از آزاد شدن جزیره البغدادی از داعش زندگی به این منطقه بازمی گردد

پس از آزاد شدن جزیره البغدادی از داعش زندگی به این منطقه بازمی گردد