اخبار عراق

امنیت

مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند
امنیت
مخالفان دولت سوریه در غوطه شرقی همزمان با خروج رهبر بلندپایه گروه، منطقه محصور را تسلیم کردند
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
امنیت
حمله نیروهای عراقی به باقیمانده نیروهای داعش در نزدیکی مرز سوریه
مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
امنیت
مرگ رهبر داعش باعث درگیری داخلی بین جناحهای رقیب در افغانستان گردید
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند
امنیت
4 بمب گذار انتحاری داعش و 2 مامور پلیس در حمله ای به حدیثه کشته شدند
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند
امنیت
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند
در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
امنیت
در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
امنیت
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
امنیت
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
امنیت
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند
امنیت
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند