امنیت

ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند
امنیت
ساکنان گوگجالی وحشت داعش را از خود دور می کنند
بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی
امنیت
بازپس گیری شهرستان کلیدی در جبهۀ جنوبی موصل از سوی نیروهای عراقی
نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند
امنیت
نیروهای عراقی برای مقابله با روشهای نامیدانه داعش در موصل آماده می شوند
اتخاذ اقدامات امنیتی برای مقابله با نفوذ داعش در رمادی
امنیت
اتخاذ اقدامات امنیتی برای مقابله با نفوذ داعش در رمادی
واکنش سریع: نیروی های ویژه عراقی در نبرد موصل پیشروی می کنند
امنیت
واکنش سریع: نیروی های ویژه عراقی در نبرد موصل پیشروی می کنند
تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت منحرف شده است
امنیت
تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت منحرف شده است
پیشروی نیروهای عراقی در نزدیکی محدودۀ شهر موصل
امنیت
پیشروی نیروهای عراقی در نزدیکی محدودۀ شهر موصل
همکاری تاریخی نیروهای عرب و کُرد علیه داعش در موصل
امنیت
همکاری تاریخی نیروهای عرب و کُرد علیه داعش در موصل
حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند
امنیت
حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند
پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»
امنیت
پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»