اخبار عراق

امنیت

ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند
امنیت
ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند
نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند
امنیت
نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند
آغاز عملیات بازسازی در سراسر الرقه
امنیت
آغاز عملیات بازسازی در سراسر الرقه
نیروهای عراقی و نیروهای دموکراتیک سوریه نوار مرزی عراق و سوریه را امن می کنند
امنیت
نیروهای عراقی و نیروهای دموکراتیک سوریه نوار مرزی عراق و سوریه را امن می کنند
بازار مرکده پس از خروج داعش جان گرفته است
امنیت
بازار مرکده پس از خروج داعش جان گرفته است
نیروهای دموکراتیک سوریه امنیت مناطق آزاد شده از کنترل داعش را تقویت کردند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه امنیت مناطق آزاد شده از کنترل داعش را تقویت کردند
ایران به دنبال تحکیم حضور خود در سوریه
امنیت
ایران به دنبال تحکیم حضور خود در سوریه
مردم عراق پیروزی بر داعش را جشن می گیرند
امنیت
مردم عراق پیروزی بر داعش را جشن می گیرند
نیروهای عراقی مخفیگاه های امن داعش را زیر و رو می کنند
امنیت
نیروهای عراقی مخفیگاه های امن داعش را زیر و رو می کنند
نینوا: جلوگیری از بازخیزش داعش
امنیت
نینوا: جلوگیری از بازخیزش داعش