اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی برای بیرون راندن داعش از امام غربی نبرد کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای بیرون راندن داعش از امام غربی نبرد کردند
درگیری بین نیروهای شبه نظامی در حلب و حمله به نیروهای سوریه
امنیت
درگیری بین نیروهای شبه نظامی در حلب و حمله به نیروهای سوریه
همزمان با نبرد نیروهای عراقی با گروه های کوچک داعش در موصل، پرچم عراق بر فراز رودخانه دجله به اهتزاز درآمده است
امنیت
همزمان با نبرد نیروهای عراقی با گروه های کوچک داعش در موصل، پرچم عراق بر فراز رودخانه دجله به اهتزاز درآمده است
روند بازگشت آواره های مسیحی عراق به خانه و کاشانه هایشان آغاز شده است
امنیت
روند بازگشت آواره های مسیحی عراق به خانه و کاشانه هایشان آغاز شده است
ارتش عراق می گوید که مسجد نمادین موصل را بازپس گرفته است
امنیت
ارتش عراق می گوید که مسجد نمادین موصل را بازپس گرفته است
عشایر انبار کمپینی را برای تامین امنیت بزرگراه استراتژیک آغاز نمودند
امنیت
عشایر انبار کمپینی را برای تامین امنیت بزرگراه استراتژیک آغاز نمودند
دولت محلی می گوید که جوانان کرد دیگر به داعش نمی پیوندند
امنیت
دولت محلی می گوید که جوانان کرد دیگر به داعش نمی پیوندند
عراقی ها عید فطر و پیروزی در موصل را جشن گرفتند
امنیت
عراقی ها عید فطر و پیروزی در موصل را جشن گرفتند
تشدید تدابیر امنیتی در بغداد در ایام عید فطر
امنیت
تشدید تدابیر امنیتی در بغداد در ایام عید فطر
نیروهای دموکراتیک سوریه الرقه را به طور کامل محاصره کردند
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه الرقه را به طور کامل محاصره کردند