اخبار عراق

امنیت

احیای سیستم مختار برای تقویت امنیت در موصل
امنیت
احیای سیستم مختار برای تقویت امنیت در موصل
نیروهای عراقی برای حمله به غرب انبار آماده می شوند
امنیت
نیروهای عراقی برای حمله به غرب انبار آماده می شوند
ارتش عراق برای حمله الهویجه آماده می شوند
امنیت
ارتش عراق برای حمله الهویجه آماده می شوند
خانواده ها برای پشت سرگذاشتن موانع و بازگشت به دشت های نینوا دل به دریا می زنند
امنیت
خانواده ها برای پشت سرگذاشتن موانع و بازگشت به دشت های نینوا دل به دریا می زنند
عراق بزرگراه بین المللی انبار را بازگشایی کرد
امنیت
عراق بزرگراه بین المللی انبار را بازگشایی کرد
ارتش عراق آموزشهای عملیات روانشناسی دریافت می کند
امنیت
ارتش عراق آموزشهای عملیات روانشناسی دریافت می کند
خشم و انزجار نسبت به تلاش های حزب الله برای انتقال ستیزه جویان داعش به شرق سوریه
امنیت
خشم و انزجار نسبت به تلاش های حزب الله برای انتقال ستیزه جویان داعش به شرق سوریه
نیروهای كرد ده ها عضو داعش را در شمال تلعفر كشتند و بازداشت كردند
امنیت
نیروهای كرد ده ها عضو داعش را در شمال تلعفر كشتند و بازداشت كردند
مقامات: سرعت عملیات آزادسازی تلعفر ضعف داعش را ثابت می کند
امنیت
مقامات: سرعت عملیات آزادسازی تلعفر ضعف داعش را ثابت می کند
درگیری های شدید با آخرین جنگجویان بازمانده از داعش در نزدیکی تلعفر
امنیت
درگیری های شدید با آخرین جنگجویان بازمانده از داعش در نزدیکی تلعفر