اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی پست مرزی سوریه را از تصرف داعش خارج کردند
امنیت
نیروهای عراقی پست مرزی سوریه را از تصرف داعش خارج کردند
عراق ماموران اخراجی پلیس انبار را به کار باز می گرداند
امنیت
عراق ماموران اخراجی پلیس انبار را به کار باز می گرداند
به سوی خانه؟ اروپا به سرنوشت خانواده های افراط گرایان می اندیشد
امنیت
به سوی خانه؟ اروپا به سرنوشت خانواده های افراط گرایان می اندیشد
داعش ستیزه جویان در حال فرار خود از القائم را به قتل می رساند
امنیت
داعش ستیزه جویان در حال فرار خود از القائم را به قتل می رساند
نیروهای عراقی خانواده های به دام افتاده در القائم را نجات دادند
امنیت
نیروهای عراقی خانواده های به دام افتاده در القائم را نجات دادند
نیروهای عراقی عملیات پیشروی به سوی آخرین استحکامات داعش را شروع کردند
امنیت
نیروهای عراقی عملیات پیشروی به سوی آخرین استحکامات داعش را شروع کردند
نیروهای دموکراتیک سوریه پیروزی الرقه را گرامی داشتند، اما تحویل آن زمان می برد
امنیت
نیروهای دموکراتیک سوریه پیروزی الرقه را گرامی داشتند، اما تحویل آن زمان می برد
شهرهای عراقی آزاد شده از زنجیرهای اسارت داعش را به فراموشی می سپارند
امنیت
شهرهای عراقی آزاد شده از زنجیرهای اسارت داعش را به فراموشی می سپارند
افزایش حضور پلیس نینوا در موصل
امنیت
افزایش حضور پلیس نینوا در موصل
تشکیل تیمی برای جمع آوری شواهد جنایات داعش در عراق
امنیت
تشکیل تیمی برای جمع آوری شواهد جنایات داعش در عراق