اخبار عراق

امنیت

تحویل کمک ها به خطر افتاده است درحالی که رژیم سوریه غوطه شرقی را درهم می کوبد
امنیت
تحویل کمک ها به خطر افتاده است درحالی که رژیم سوریه غوطه شرقی را درهم می کوبد
بازسازی فروشگاه ها توسط مالکین کسب و کار در غرب موصل
امنیت
بازسازی فروشگاه ها توسط مالکین کسب و کار در غرب موصل
هدف از برگزاری کارزار بصره از بین بردن جرائم سازمان یافته است
امنیت
هدف از برگزاری کارزار بصره از بین بردن جرائم سازمان یافته است
نیروهای عراقی پنهان گاههای داعش در منطقه هیت را هدف گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی پنهان گاههای داعش در منطقه هیت را هدف گرفتند
عراق به دنبال سد نفوذ از مرز سوریه
امنیت
عراق به دنبال سد نفوذ از مرز سوریه
عراق قصد دارد تا گذرگاه القائم به سوریه را دوباره باز کند
امنیت
عراق قصد دارد تا گذرگاه القائم به سوریه را دوباره باز کند
ساکنان موصل برای بازداشت 15 مظنون تروریست به پلیس کمک کردند
امنیت
ساکنان موصل برای بازداشت 15 مظنون تروریست به پلیس کمک کردند
زنان داعشی اطلاعات مهمی را در اختیار نیروهای عراقی قرار دادند
امنیت
زنان داعشی اطلاعات مهمی را در اختیار نیروهای عراقی قرار دادند
بازگشایی دانشکده نیروی هوایی ارتش عراق در شهر بلد
امنیت
بازگشایی دانشکده نیروی هوایی ارتش عراق در شهر بلد
نیروهای عراقی برای متلاشی کردن سلول های خفته داعش به الحویجه اعزام می شوند
امنیت
نیروهای عراقی برای متلاشی کردن سلول های خفته داعش به الحویجه اعزام می شوند