اخبار عراق

امنیت

داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد
امنیت
داعش کنترل زمین های بیشتری را در تپه های حمرین از دست داد
افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار
امنیت
افزایش شدید هزینه غذا در شهرهای آزادشده استان انبار
نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی کنترل بخش شرقی الشرقاط را در دست گرفتند
تشدید تدابیر امنیتی در ذی قار در پی حملات داعش
امنیت
تشدید تدابیر امنیتی در ذی قار در پی حملات داعش
نیروهای عراقی داعشی ها را از شهر عنه در انبار بیرون راندند
امنیت
نیروهای عراقی داعشی ها را از شهر عنه در انبار بیرون راندند
درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند
امنیت
درحالی که داعش در الرقه سوریه آخرین نبردها را انجام می دهد، غیرنظامیان به دام افتاه اند
شورای مدنی الطبقه جلودار اقدام جمع آوری مین ها است
امنیت
شورای مدنی الطبقه جلودار اقدام جمع آوری مین ها است
عشایر شرق سوریه خواهان یافتن یک راهکار سیاسی شدند
امنیت
عشایر شرق سوریه خواهان یافتن یک راهکار سیاسی شدند
آغاز نبرد عراق برای بازپس گیری الحویجه
امنیت
آغاز نبرد عراق برای بازپس گیری الحویجه
ساکنین می گویند که بغداد پس از کاهش تهدیدات داعش احساس امنیت بیشتری می کند
امنیت
ساکنین می گویند که بغداد پس از کاهش تهدیدات داعش احساس امنیت بیشتری می کند