امنیت

مرحله تازه ای از عملیات به سوی موصل در عراق آغاز شد
امنیت
مرحله تازه ای از عملیات به سوی موصل در عراق آغاز شد
زندان های عراق در مقابل حمله های داعش تقویت می شود
امنیت
زندان های عراق در مقابل حمله های داعش تقویت می شود
نیروهای پیشمرگه در دشت نینوای عراق داعش را درهم شکستند
امنیت
نیروهای پیشمرگه در دشت نینوای عراق داعش را درهم شکستند
اجرای سیستم مختار برای پشتیبانی از امنیت در بغداد ازسرگرفته می شود
امنیت
اجرای سیستم مختار برای پشتیبانی از امنیت در بغداد ازسرگرفته می شود
اقدامهای امنیتی در خلال ماه رمضان درعراق تشدید می شود
امنیت
اقدامهای امنیتی در خلال ماه رمضان درعراق تشدید می شود
نیروی هوایی عراق توانایی های داعش را درفلوجه به تحلیل می برد
امنیت
نیروی هوایی عراق توانایی های داعش را درفلوجه به تحلیل می برد
عراق طرح تازه امنیتی را در دیالی اجرا می کند
امنیت
عراق طرح تازه امنیتی را در دیالی اجرا می کند