اخبار عراق

امنیت

بازگشت خانواده های عراقی به منطقه الزاویه در انبار
امنیت
بازگشت خانواده های عراقی به منطقه الزاویه در انبار
عراق 15 پل در انبار را بازسازی می کند
امنیت
عراق 15 پل در انبار را بازسازی می کند
«نیروی امنیت داخلی» امنیت الرقه را در دست گرفتند
امنیت
«نیروی امنیت داخلی» امنیت الرقه را در دست گرفتند
موصل میزبان بزرگترین ماراتن پس از آزاد سازی است
امنیت
موصل میزبان بزرگترین ماراتن پس از آزاد سازی است
عراق ارائه خدمات عمومی اساسی در روا را از سر گرفت
امنیت
عراق ارائه خدمات عمومی اساسی در روا را از سر گرفت
تشریک مساعی عشایر انبار برای برقراری دوباره حاکمیت قانون
امنیت
تشریک مساعی عشایر انبار برای برقراری دوباره حاکمیت قانون
رزمندگان عشایر عراقی به گروه های کوچک داعش در بیابان های البغدادی حمله می کنند
امنیت
رزمندگان عشایر عراقی به گروه های کوچک داعش در بیابان های البغدادی حمله می کنند
نیروهای عراقی جاده راوه-القائم را ایمن سازی کردند
امنیت
نیروهای عراقی جاده راوه-القائم را ایمن سازی کردند
تحسین ارتش عراق به خاطر شکست دادن داعش
امنیت
تحسین ارتش عراق به خاطر شکست دادن داعش
اجرای مقررات منع رفت و آمد جزئی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر الرقه
امنیت
اجرای مقررات منع رفت و آمد جزئی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر الرقه