امنیت

تشدید تدابیر امنیتی در گذرگاه طریبیل از سوی نیروهای عراقی
امنیت
تشدید تدابیر امنیتی در گذرگاه طریبیل از سوی نیروهای عراقی
رئیس نهاد مبارزه با تروریسم عراق مدال افتخار فرانسه را دریافت کرد
امنیت
رئیس نهاد مبارزه با تروریسم عراق مدال افتخار فرانسه را دریافت کرد
پاکسازی تمامی آثار باقیمانده داعش توسط ساکنین الطبقه
امنیت
پاکسازی تمامی آثار باقیمانده داعش توسط ساکنین الطبقه
نیروهای عراقی عناصر داعش را در بیابان انبار تعقیب می کنند
امنیت
نیروهای عراقی عناصر داعش را در بیابان انبار تعقیب می کنند
نیروهای عراقی باقیمانده گروهک داعش در صلاح الدین را شکست دادند
امنیت
نیروهای عراقی باقیمانده گروهک داعش در صلاح الدین را شکست دادند
شبکه سری تونل های داعش در موصل
امنیت
شبکه سری تونل های داعش در موصل
نیروهای عرب-کرد الطبقه را از داعش پس گرفتند
امنیت
نیروهای عرب-کرد الطبقه را از داعش پس گرفتند
نیروهای پلیس نینوا در عراق بار دیگر مسئولیت های خود را از سرمی گیرند
امنیت
نیروهای پلیس نینوا در عراق بار دیگر مسئولیت های خود را از سرمی گیرند
ائتلاف عرب-کرد به پیروزی در الطبقه نزدیک می شود
امنیت
ائتلاف عرب-کرد به پیروزی در الطبقه نزدیک می شود
نیروهای عراقی امنیت غرب الشرقاط را تقویت می کنند
امنیت
نیروهای عراقی امنیت غرب الشرقاط را تقویت می کنند