https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=67

×
×

امنیت

بازگشت خانواده های عراقی به منطقه الزاویه در انبار

بازگشت خانواده های عراقی به منطقه الزاویه در انبار

«نیروی امنیت داخلی» امنیت الرقه را در دست گرفتند

«نیروی امنیت داخلی» امنیت الرقه را در دست گرفتند

عراق 15 پل در انبار را بازسازی می کند

عراق 15 پل در انبار را بازسازی می کند

موصل میزبان بزرگترین ماراتن پس از آزاد سازی است

موصل میزبان بزرگترین ماراتن پس از آزاد سازی است

عراق ارائه خدمات عمومی اساسی در روا را از سر گرفت

عراق ارائه خدمات عمومی اساسی در روا را از سر گرفت

تشریک مساعی عشایر انبار برای برقراری دوباره حاکمیت قانون

تشریک مساعی عشایر انبار برای برقراری دوباره حاکمیت قانون

رزمندگان عشایر عراقی به گروه های کوچک داعش در بیابان های البغدادی حمله می کنند

رزمندگان عشایر عراقی به گروه های کوچک داعش در بیابان های البغدادی حمله می کنند

نیروهای عراقی جاده راوه-القائم را ایمن سازی کردند

نیروهای عراقی جاده راوه-القائم را ایمن سازی کردند

تحسین ارتش عراق به خاطر شکست دادن داعش

تحسین ارتش عراق به خاطر شکست دادن داعش

عراق برای ترمیم اختلافهای ناشی از داعش ریش سفیدان عشایر را استخدام می کند

عراق برای ترمیم اختلافهای ناشی از داعش ریش سفیدان عشایر را استخدام می کند