اخبار عراق

امنیت

مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد
امنیت
مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد
بازسازی در شهرهای انبار آغاز شده است
امنیت
بازسازی در شهرهای انبار آغاز شده است
ندای ناقوس کلیساهای تلسقف بازسازی شهر را طلیعه می دهد
امنیت
ندای ناقوس کلیساهای تلسقف بازسازی شهر را طلیعه می دهد
پلیس نینوا در جستجوی اعضای باقی مانده داعش در موصل است
امنیت
پلیس نینوا در جستجوی اعضای باقی مانده داعش در موصل است
جمع آوری پول از سوی دولت محلی انبار برای بازسازی
امنیت
جمع آوری پول از سوی دولت محلی انبار برای بازسازی
شکار گروه های داعش از سوی نیروهای عراقی در رطبه
امنیت
شکار گروه های داعش از سوی نیروهای عراقی در رطبه
اهالی راوه شهر را از دست بقایای داعش رها کردند
امنیت
اهالی راوه شهر را از دست بقایای داعش رها کردند
روسیه توافق «رفع اختلاف» ایالات متحده را به مخاطره انداخت
امنیت
روسیه توافق «رفع اختلاف» ایالات متحده را به مخاطره انداخت
نیروهای عراقی برای یافتن بقایای عناصر داعش 30 روستای الحویجه را بازرسی می کنند
امنیت
نیروهای عراقی برای یافتن بقایای عناصر داعش 30 روستای الحویجه را بازرسی می کنند
گذرگاه مرزی طربیل به روی مسافران در عراق گشوده شد
امنیت
گذرگاه مرزی طربیل به روی مسافران در عراق گشوده شد