اخبار عراق

امنیت

در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
امنیت
در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
امنیت
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
امنیت
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
امنیت
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند
امنیت
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند
نیروهای عراقی مهارتهایی را که در نبرد به دست آورده اند تقویت می کنند
امنیت
نیروهای عراقی مهارتهایی را که در نبرد به دست آورده اند تقویت می کنند
منطقه دیالی خانه های آسیب دیده توسط داعش را تعمیر می کند
امنیت
منطقه دیالی خانه های آسیب دیده توسط داعش را تعمیر می کند
گروه واگنر: «ارتش در سایه» به پوتین در سوریه خدمت می کند
امنیت
گروه واگنر: «ارتش در سایه» به پوتین در سوریه خدمت می کند
ساکنان الحویجه به پاکسازی منطقه از وجود سلول های داعش کمک می کنند
امنیت
ساکنان الحویجه به پاکسازی منطقه از وجود سلول های داعش کمک می کنند
تلاش انبار برای پیشگیری از انتقام گیری شخصی از خانواده های داعش
امنیت
تلاش انبار برای پیشگیری از انتقام گیری شخصی از خانواده های داعش