امنیت

بی ثبات کردن عراق و خشمگین کردن عراقی ها، نتیجه اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران
امنیت
بی ثبات کردن عراق و خشمگین کردن عراقی ها، نتیجه اقدامات شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران
مهار کامل جزیره کنعوص توسط نیروهای عراقی
امنیت
مهار کامل جزیره کنعوص توسط نیروهای عراقی
ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه متعهد به ریشه کن کردن داعش و حمایت از غیر نظامیان
امنیت
ائتلاف و نیروهای دموکراتیک سوریه متعهد به ریشه کن کردن داعش و حمایت از غیر نظامیان
تشدید عملیات نیروهای عراقی با هدف گردآوری سلاح های غیرقانونی
امنیت
تشدید عملیات نیروهای عراقی با هدف گردآوری سلاح های غیرقانونی
حمله به سلول ‌های داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه و ائتلاف بین ‌المللی
امنیت
حمله به سلول ‌های داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه و ائتلاف بین ‌المللی
دستبرد شبه نظامیان به مدارس و ساختمان های دولتی در استان انبار
امنیت
دستبرد شبه نظامیان به مدارس و ساختمان های دولتی در استان انبار
درخواست دیدبان حقوق بشر: اعمال تحریم برای قتل غیرنظامیان در ادلب
امنیت
درخواست دیدبان حقوق بشر: اعمال تحریم برای قتل غیرنظامیان در ادلب
دستگیری عناصر و سلول های داعش در حملات دیرالزور توسط نیروهای دموکراتیک سوریه
امنیت
دستگیری عناصر و سلول های داعش در حملات دیرالزور توسط نیروهای دموکراتیک سوریه
آزادی بازداشت شدگان سوری از اردوگاه الهول
امنیت
آزادی بازداشت شدگان سوری از اردوگاه الهول
بازگشت ۶۰۰ هزار خانواده آواره عراقی  به خانه خود در دوره پس از داعش
امنیت
بازگشت ۶۰۰ هزار خانواده آواره عراقی به خانه خود در دوره پس از داعش