https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=78

×
×

امنیت

ناظران: مداخله ایران جنگ علیه داعش در سوریه را تضعیف می کند

ناظران: مداخله ایران جنگ علیه داعش در سوریه را تضعیف می کند

دخالت حزب الله در سوریه عامل بی ثباتی در لبنان است

دخالت حزب الله در سوریه عامل بی ثباتی در لبنان است

پلیس انبار ایستگاه منطقه الرطبه را بازگشایی کرد

پلیس انبار ایستگاه منطقه الرطبه را بازگشایی کرد

بازگشت دسته های انبوه آوارگان عراقی به خانه

بازگشت دسته های انبوه آوارگان عراقی به خانه

نیروهای عراقی خانواده های انباری را از محاصره داعش آزاد کردند

نیروهای عراقی خانواده های انباری را از محاصره داعش آزاد کردند

قبایل انبار قول حمایت از نیروهای عراقی را دادند

قبایل انبار قول حمایت از نیروهای عراقی را دادند

پس از بیرون راندن داعش زندگی به منبج سوریه بازگشته است

پس از بیرون راندن داعش زندگی به منبج سوریه بازگشته است

آغاز روند بازگشت خانواده های آواره فلوجه

آغاز روند بازگشت خانواده های آواره فلوجه

نیروهای عراقی برای تهاجم الحویجه آماده می شوند

نیروهای عراقی برای تهاجم الحویجه آماده می شوند

خندق های فلوجه این شهر را در برابر تهاجم داعش مستحکم خواهند کرد

خندق های فلوجه این شهر را در برابر تهاجم داعش مستحکم خواهند کرد