https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=76

×
×

امنیت

حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند

حدیثه غبار حصر داعش را می تکاند

ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند

ساکنان برطله آزاد شدن شهر از کنترل داعش را جشن می گیرند

پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»

پیکارجویان داعش با افزایش فشار بر موصل «ریشهایشان را می تراشند»

شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند

شبه نظامیان عراقی تحت حمایت سپاه پاسداران به هرج و مرج جنگ سوریه می افزایند

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

ترک خوردن تصویر خلیفه گری داعش با از دست دادن دابق

آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش

آمادگی نهایی نیروهای عراقی برای پاکسازی کامل استان انبار از وجود داعش

همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند

همزمان با تشدید درگیری ها در موصل، تقریبا 800 ستیزه جوی داعش کشته شدند

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

همزمان با حمله مردان مسلح به کرکوک نیروهای عراقی 25 روستا را از داعش بازپس گرفتند

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

پیروزی در جزیره رمادی راه را برای پایان داعش در انبار هموار کرد

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت

داعش در حال ظهور با سلاحهای خود در انبار هدف قرار گرفت