https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Security?page=65

×
×

امنیت

عراق برای ریشه کن کردن ایدئولوژی افراطی راهبرد ملی ترسیم می کند

عراق برای ریشه کن کردن ایدئولوژی افراطی راهبرد ملی ترسیم می کند

زندگی به آرامی به شهرهای آزادشده انبار بازمی گردد

زندگی به آرامی به شهرهای آزادشده انبار بازمی گردد

ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند

ائتلاف بین المللی توانمندی های کنترل مرزی ارتش عراق را تقویت می کند

نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند

نیروهای عراقی مطیبیجه را از گروه های کوچک داعش پاکسازی کردند

آغاز عملیات بازسازی در سراسر الرقه

آغاز عملیات بازسازی در سراسر الرقه

نیروهای عراقی و نیروهای دموکراتیک سوریه نوار مرزی عراق و سوریه را امن می کنند

نیروهای عراقی و نیروهای دموکراتیک سوریه نوار مرزی عراق و سوریه را امن می کنند

بازار مرکده پس از خروج داعش جان گرفته است

بازار مرکده پس از خروج داعش جان گرفته است

نیروهای دموکراتیک سوریه امنیت مناطق آزاد شده از کنترل داعش را تقویت کردند

نیروهای دموکراتیک سوریه امنیت مناطق آزاد شده از کنترل داعش را تقویت کردند

ایران به دنبال تحکیم حضور خود در سوریه

ایران به دنبال تحکیم حضور خود در سوریه

مردم عراق پیروزی بر داعش را جشن می گیرند

مردم عراق پیروزی بر داعش را جشن می گیرند