اخبار عراق

امنیت

تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق
امنیت
تقویت مهارتهای رزمی نیروی گشتی مرزی عراق
خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود
امنیت
خدمات رسانی در شهرهای غربی پس از دوره داعش از سرگرفته می شود
نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای تأمین امنیت مرز با سوریه مقرهای بازرسی دریافت کردند
عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند
امنیت
عشایر دیالی برای انهدام بقایای داعش به نیروهای عراقی کمک می کنند
ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار
امنیت
ادامه عملیات پاکسازی بقایای داعش از بیابان انبار
مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد
امنیت
مسئولین: القائم «به طور کامل» از باقیمانده مواد منفجره پاکسازی شد
پس از انفجار مرگبار در بغداد اقدامهای سختگیرانه امنیتی اجرا شد
امنیت
پس از انفجار مرگبار در بغداد اقدامهای سختگیرانه امنیتی اجرا شد
مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد
امنیت
مسئولین می گویند که جایی برای افراط گرایی در فلوجه وجود ندارد
بازسازی در شهرهای انبار آغاز شده است
امنیت
بازسازی در شهرهای انبار آغاز شده است
ندای ناقوس کلیساهای تلسقف بازسازی شهر را طلیعه می دهد
امنیت
ندای ناقوس کلیساهای تلسقف بازسازی شهر را طلیعه می دهد