امنیت

عراق پس از عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه از هجین سوریه امنیت مرز را تشدید کرد
امنیت
عراق پس از عقب نشینی نیروهای دموکراتیک سوریه از هجین سوریه امنیت مرز را تشدید کرد
3،000 تن از عشایر انبار آموزش های رزمی را به پایان رساندند
امنیت
3،000 تن از عشایر انبار آموزش های رزمی را به پایان رساندند
مقامات می گویند که خبررسانی تلفنی جان عراقی ها را نجات می دهد
امنیت
مقامات می گویند که خبررسانی تلفنی جان عراقی ها را نجات می دهد
تعداد بسیار اندکی از ستیزه جویان خارجی داعش وارد عراق و سوریه می شوند
امنیت
تعداد بسیار اندکی از ستیزه جویان خارجی داعش وارد عراق و سوریه می شوند
نیروهای عراقی عملیات قاچاق القائم را مختل کردند
امنیت
نیروهای عراقی عملیات قاچاق القائم را مختل کردند
در پی شکست داعش در سوریه، عراق امنیت مرز غربی خود را تشدید می کند
امنیت
در پی شکست داعش در سوریه، عراق امنیت مرز غربی خود را تشدید می کند
سازمان ضد جاسوسی عراق هسته سری داعش را در غرب انبار متلاشی کرد
امنیت
سازمان ضد جاسوسی عراق هسته سری داعش را در غرب انبار متلاشی کرد
نیروهای عراقی 25 استراحتگاه داعش در دیالی را به آتش کشیدند
امنیت
نیروهای عراقی 25 استراحتگاه داعش در دیالی را به آتش کشیدند
لشکر فاطمیون از البو کمال سوریه عقب نشینی می کند
امنیت
لشکر فاطمیون از البو کمال سوریه عقب نشینی می کند
مربیان فرانسوی توانمندیهای رزمی عراق را تقویت می کنند
امنیت
مربیان فرانسوی توانمندیهای رزمی عراق را تقویت می کنند