اخبار عراق

امنیت

در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
امنیت
در عملیات امنیتی چندین پایگاه داعش در دیالی کشف شد
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند
امنیت
یک گروه جدید غیرنظامی برای برقراری آتش بس در ادلب میانجی گری می کند
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
امنیت
پلیس نینوا قاچاق سلاح داعش را سد کرد
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
امنیت
نیروهای مشترک بقایای داعش در مناطق بیابانی انبار را نابود می کنند
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
امنیت
بازگشایی نهادهای ویژه ارایه خدمات حقوقی و مدنی به ساکنان انبار
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند
امنیت
پلیس عراق روستاهای مسیر بزرگراه کرکوک-بغداد را امن می کند
نیروهای عراقی مهارتهایی را که در نبرد به دست آورده اند تقویت می کنند
امنیت
نیروهای عراقی مهارتهایی را که در نبرد به دست آورده اند تقویت می کنند
منطقه دیالی خانه های آسیب دیده توسط داعش را تعمیر می کند
امنیت
منطقه دیالی خانه های آسیب دیده توسط داعش را تعمیر می کند
گروه واگنر: «ارتش در سایه» به پوتین در سوریه خدمت می کند
امنیت
گروه واگنر: «ارتش در سایه» به پوتین در سوریه خدمت می کند
ساکنان الحویجه به پاکسازی منطقه از وجود سلول های داعش کمک می کنند
امنیت
ساکنان الحویجه به پاکسازی منطقه از وجود سلول های داعش کمک می کنند