اخبار عراق

امنیت

عشایر انبار علیه داعش به نیروهای عراقی می پیوندند
امنیت
عشایر انبار علیه داعش به نیروهای عراقی می پیوندند
نیروهای عراقی و شهروندان در موصل تلاشهای خودشان را برای جلوگیری از بازگشت داعش می کنند
امنیت
نیروهای عراقی و شهروندان در موصل تلاشهای خودشان را برای جلوگیری از بازگشت داعش می کنند
ادای احترام ساکنان موصل به سربازان عراقی
امنیت
ادای احترام ساکنان موصل به سربازان عراقی
نیروهای عراقی عناصر فراری داعش را در جنوب موصل تعقیب می کنند
امنیت
نیروهای عراقی عناصر فراری داعش را در جنوب موصل تعقیب می کنند
عراق مناره نمادین الحدباء مسجد موصل را بازسازی می کند
امنیت
عراق مناره نمادین الحدباء مسجد موصل را بازسازی می کند
نیروهای عراقی برای بیرون راندن داعش از امام غربی نبرد کردند
امنیت
نیروهای عراقی برای بیرون راندن داعش از امام غربی نبرد کردند
همزمان با نبرد نیروهای عراقی با گروه های کوچک داعش در موصل، پرچم عراق بر فراز رودخانه دجله به اهتزاز درآمده است
امنیت
همزمان با نبرد نیروهای عراقی با گروه های کوچک داعش در موصل، پرچم عراق بر فراز رودخانه دجله به اهتزاز درآمده است
درگیری بین نیروهای شبه نظامی در حلب و حمله به نیروهای سوریه
امنیت
درگیری بین نیروهای شبه نظامی در حلب و حمله به نیروهای سوریه
روند بازگشت آواره های مسیحی عراق به خانه و کاشانه هایشان آغاز شده است
امنیت
روند بازگشت آواره های مسیحی عراق به خانه و کاشانه هایشان آغاز شده است
ارتش عراق می گوید که مسجد نمادین موصل را بازپس گرفته است
امنیت
ارتش عراق می گوید که مسجد نمادین موصل را بازپس گرفته است