اخبار عراق

امنیت

نیروهای عراقی جاده راوه-القائم را ایمن سازی کردند
امنیت
نیروهای عراقی جاده راوه-القائم را ایمن سازی کردند
تحسین ارتش عراق به خاطر شکست دادن داعش
امنیت
تحسین ارتش عراق به خاطر شکست دادن داعش
عراق برای ترمیم اختلافهای ناشی از داعش ریش سفیدان عشایر را استخدام می کند
امنیت
عراق برای ترمیم اختلافهای ناشی از داعش ریش سفیدان عشایر را استخدام می کند
نیروهای عراقی آخرین شهر تحت کنترل عراق در کشور را باز پس گرفتند
امنیت
نیروهای عراقی آخرین شهر تحت کنترل عراق در کشور را باز پس گرفتند
اجرای مقررات منع رفت و آمد جزئی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر الرقه
امنیت
اجرای مقررات منع رفت و آمد جزئی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در شهر الرقه
افشای «دروغ پراکنی گسترده» روسیه در شبکه های اجتماعی
امنیت
افشای «دروغ پراکنی گسترده» روسیه در شبکه های اجتماعی
راهبرد جدید عراق برای پاکسازی مناطق آزادشده از مین
امنیت
راهبرد جدید عراق برای پاکسازی مناطق آزادشده از مین
عراق پیکارجویان عشایر انبار را در نیروی پلیس جذب می کند
امنیت
عراق پیکارجویان عشایر انبار را در نیروی پلیس جذب می کند
الرقه برای مرحله پس از آزادسازی آماده می شود
امنیت
الرقه برای مرحله پس از آزادسازی آماده می شود
آغاز بازگشت هزاران نفر به خانه هایشان در نینوا
امنیت
آغاز بازگشت هزاران نفر به خانه هایشان در نینوا