اخبار عراق
امنیت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جنگ سوریه برای ایجاد مسیرهای قاچاق از طریق دیرالزور سوءاستفاده می کند

نوشته ولید ابوالخیر در قاهره

عوامل شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حومه استان دیرالزور دیده می شوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایجاد مسیرهای قاچاق در دیرالزور مشغول بوده است تا جنگجویان و تسلیحات را به آنجا هدایت کند.[عکس به گردش درآمده دررسانه های اجتماعی]

عوامل شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حومه استان دیرالزور دیده می شوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایجاد مسیرهای قاچاق در دیرالزور مشغول بوده است تا جنگجویان و تسلیحات را به آنجا هدایت کند.[عکس به گردش درآمده دررسانه های اجتماعی]

یک کنشگر حقوق بشر سوری به دیارنا گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سوءاستفاده از جنگ سوریه مشغول است تا به سود برنامه های منطقه ای خودش خدمت کند و این کار را با ایجاد مسیرهای قاچاق در استان دیرالزور برای هدایت جنگجویان و تسلیحات انجام می دهد.

بشیر البسام وکیل سوری به دیارنا گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تراکم در مناطق حومه البو کمال و المیادین مستقر شده است «با هدف تأمین خطهای تدارکاتی دائمی نظامی و لجستیک و یافتن مسیرهای غیرقانونی برای ارتباط دادن شبه نظامیان درهردوکشور».

او گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به انسجام کنترل دراین مناطق مشغول است که درنزدیک مرزعراق قراردارد و این کار را با استفاده از انگیزه های مالی برای استخدام غیرنظامیان انجام می دهد درحالی که برای ایجاد تغییرات جمعیتی و تبلیغ تعالیم ولایت فقیه (ولایت فقیه) تلاش می کند.

البسام درماه ژوئیه به دیارنا گفت که ساکنان البو کمال بوسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه های وابسته آن به زور آواره شدند که به وارد کردن «همه نوع فشار برای خالی کردن منطقه از ساکنان و جایگزین کردن آنها با خانواده های سپاه پاسداران» ادامه می دهند.

یک دستگاه بلدوزر سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به ایجاد خاک ریز مشغول ودیوارهای هسکو بلاست درپشت آن دیده می شود به همراه عکسهای بزرگ خمینی و خامنه ای رهبرپیشین و کنونی ایران که بردرورودی مقر سپاه در حومه دیرالزور آویخته شده است. [عکس به گردش درآمده در رسانه های اجتماعی]

یک دستگاه بلدوزر سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به ایجاد خاک ریز مشغول ودیوارهای هسکو بلاست درپشت آن دیده می شود به همراه عکسهای بزرگ خمینی و خامنه ای رهبرپیشین و کنونی ایران که بردرورودی مقر سپاه در حومه دیرالزور آویخته شده است. [عکس به گردش درآمده در رسانه های اجتماعی]

او گفت که درمناطقی که شاهد وقفه درجنگ بوده ایم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تقویت حضورش به جای تحویل آن مناطق به رژیم سوریه مشغول است که حضور آن دیگر به طور تقریبی در منطقه البو کمال وجود ندارد.

ادامه تنشها در شرق سوریه

البسام گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان وابسته آن به دنبال ادامه یافتن تنشها در شرق سوریه درپیش زمینه صدای اعتراضها در رد حضور آن هستند و اشاره کرد که پیش بینی می شود که مخالفتها برسر«سرکوب و بیرون رانده شدن کسانی که ازآن حمایت نمی کنند» تشدید شود.

او گفت که محیطی از تنشهای شدت گرفته «دامن زننده انگیزه برای سپاه پاسداران است که باید آن را حفظ کند تا بتواند به توسعه طلبی اش ادامه دهد و گذرگاه های غیرقانونی را که در منطقه البو کمال ایجاد کرده نگاه دارد.»

او افزود: «بدون این مسیرها، خط های حیاتی تدارکات برای شبه نظامیان وابسته آن قطع خواهد شد.»

او گفت که این به ویژه با درنظر گرفتن بی ثباتی وضعیت در مناطقی منتهی به دیرالزور مانند درعا و حومه های آن، جایی که تنشها بین گروه های مسلح مخالف و رژیم افزایش یافته بسیار مهم است.

علاوه بر گذرگاه های رسمی که البو کمال را به شهرک مرزی عراقی القائم متصل می کند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک مقربازرسی در یک گذرگاه مرزی دوم در همین منطقه برای مقاصد خودش ایجاد کرده است.

البسام گفت که این گذرگاه به طور کامل بوسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می کشود و به گفته شاهدان عینی هیچ نظارتی بوسیله رژیم سوریه وجود ندارد که مدعی هستند «اجازه گذر آزادانه غیرنظامیان و کامیونهای نظامی و اتوبوسهای انتقال دهنده شبه نظامیان وجود دارد.»

او گفت که البو کمال تنها منطقه ای است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند از طریق آن جاه طلبی های توسعه طلبانه اش را «دراتصال مناطق تجاری ایران به مدیترانه» از طریق عراق و سوریه محقق کند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

باسلام وادب،پرواضح است که هرانسان خداجووخداشناس طبق اوامرالهی عمل ومطیع مولای خویش است،بنابراین کشورهای ایران،سوریه ،عراق،یمن،لبنان،فلسطین و...خیلی خوب میدانندکه بااتحادوهمبستگی میتواننددرمقابل هردشمن جنایت پیشه ای مانندامریکا،اسرائیل وایادی آنها،مقاومت نموده واین ظالمان دنیاپرست شیطان صفت راازخانه ومنطقه خودبیرون نمایند،بنابراین این امریکا،اسرائیل،عربستان وامارات ترسووجنایتکار کودک کش خدانشناس هستندکه باسوءاستفاده ازقدرت ونعمتهای خداوندبه مردم مظلوم منطقه ظلم،خیانت وجنایت مینمایند،نه ایران مقتدروعزتمندکه ازخودوهمنوعان خویش دفاع نموده ودولت هاوملتها راآگاه وهوشیارازفریب ونیرنگهای استعمار،مینماید،باتشکر

پاسخ دهید