https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/terrorism?page=16

×
×

تروریسم

خشم در عراق پس از آن که داعش 8 گروگان را اعدام کرد

خشم در عراق پس از آن که داعش 8 گروگان را اعدام کرد

درحالی که افراط گرایان به نزاع ها می پیوندند نبردها در درعا شدت می یابد

درحالی که افراط گرایان به نزاع ها می پیوندند نبردها در درعا شدت می یابد

عراق روز بین المللی همبستگی با قربانیان داعش را پیشنهاد می کند

عراق روز بین المللی همبستگی با قربانیان داعش را پیشنهاد می کند

ساکنان ادلب اقدامات تحریرالشام را خوار می شمارند

ساکنان ادلب اقدامات تحریرالشام را خوار می شمارند

تحریرالشام املاک را در ادلب از آن خود می کند

تحریرالشام املاک را در ادلب از آن خود می کند

تلاش اعضای باقیمانده داعش برای بقا در بیابان های عراق

تلاش اعضای باقیمانده داعش برای بقا در بیابان های عراق

داعش 30 تن از نیروهای خودی را در شهرک مرزی سوریه اعدام کرد

داعش 30 تن از نیروهای خودی را در شهرک مرزی سوریه اعدام کرد

ادلب بعد از اعدام عناصر تحریرالشام توسط داعش در نگرانی موج می زند

ادلب بعد از اعدام عناصر تحریرالشام توسط داعش در نگرانی موج می زند

الوفا پایگاه رسانه ای حامی داعش تهدید جدیدی محسوب می شود

الوفا پایگاه رسانه ای حامی داعش تهدید جدیدی محسوب می شود

در انفجار انبار سلاح در بغداد حداقل 20 نفر کشته شدند

در انفجار انبار سلاح در بغداد حداقل 20 نفر کشته شدند