اخبار عراق

تروریسم

شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد
تروریسم
شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد
داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد
تروریسم
داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد
ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند
تروریسم
ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند
الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید
تروریسم
الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید
ساکنین موصل اسناد صادره از سوی داعش را با اسناد قانونی جایگزین کردند
تروریسم
ساکنین موصل اسناد صادره از سوی داعش را با اسناد قانونی جایگزین کردند
کودکان داعش: نسل جدید بی هویت
تروریسم
کودکان داعش: نسل جدید بی هویت
اختلافات و خصومت فرقه ای داعش را در الرقه به تلاطم درآورده است
تروریسم
اختلافات و خصومت فرقه ای داعش را در الرقه به تلاطم درآورده است
داعش پرداخت خون بها به زنان بیوه جنگجویان خود را متوقف کرد
تروریسم
داعش پرداخت خون بها به زنان بیوه جنگجویان خود را متوقف کرد
داعش پشت اکثر افراد آسیب پذیر جامعه مخفی می شود
تروریسم
داعش پشت اکثر افراد آسیب پذیر جامعه مخفی می شود
نیروهای عراقی اعضای باقیمانده داعش در شرق موصل را دستگیر کردند
تروریسم
نیروهای عراقی اعضای باقیمانده داعش در شرق موصل را دستگیر کردند