https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=34

×
×

تروریسم

داعش با حمله به یک بستنی فروشی در بغداد حرمت رمضان را شکست

داعش با حمله به یک بستنی فروشی در بغداد حرمت رمضان را شکست

تاثیر تحریم ها بر جریان درآمد حزب الله

تاثیر تحریم ها بر جریان درآمد حزب الله

داعش مزارع گندم در دیالی را به آتش کشید

داعش مزارع گندم در دیالی را به آتش کشید

مردم عراق به توطئه های داعش برای جذب اعضای جدید بی توجهی می کنند

مردم عراق به توطئه های داعش برای جذب اعضای جدید بی توجهی می کنند

 فراریان موصل استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی را بازگو می کنند

 فراریان موصل استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی را بازگو می کنند

داعش برای انتقام شکست های خود اردوگاه آوارگان را هدف حمله قرار می دهد

داعش برای انتقام شکست های خود اردوگاه آوارگان را هدف حمله قرار می دهد

استفاده داعش از هسته های خواب این گروه در پی کاهش منابع مالی

استفاده داعش از هسته های خواب این گروه در پی کاهش منابع مالی

پنهان شدن جنگجویان داعش پشتِ کودکان در غرب موصل

پنهان شدن جنگجویان داعش پشتِ کودکان در غرب موصل

داعش سربازان در مرخصی را در غرب انبار هدف قرار می دهد

داعش سربازان در مرخصی را در غرب انبار هدف قرار می دهد

انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند

انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند