https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=9

×
×

تروریسم

پیکارجویان داعش بخاطر حتمی بودن شکست در سوریه خود را تسلیم می کنند

پیکارجویان داعش بخاطر حتمی بودن شکست در سوریه خود را تسلیم می کنند

آمریکا برای اطلاعات درباره حمزه بن لادن تا 1 میلیون دلار جایزه تعیین کرد

آمریکا برای اطلاعات درباره حمزه بن لادن تا 1 میلیون دلار جایزه تعیین کرد

جرقه های خشونت در ادلب بین تحریرالشام و داعش

جرقه های خشونت در ادلب بین تحریرالشام و داعش

عراقی ها خواستار تحقیق درباره یک گور دسته جمعی در سوریه هستند

عراقی ها خواستار تحقیق درباره یک گور دسته جمعی در سوریه هستند

عناصر داعش ماهیت واقعی خود را در شرق سوریه نشان می دهند

عناصر داعش ماهیت واقعی خود را در شرق سوریه نشان می دهند

کشف سرهای بریده در یک گور دسته جمعی در نزدیکی جبهه داعش در سوریه

کشف سرهای بریده در یک گور دسته جمعی در نزدیکی جبهه داعش در سوریه

نبش قبر بزرگترین گور دست جمعی داعش در الرقه آغاز گردید

نبش قبر بزرگترین گور دست جمعی داعش در الرقه آغاز گردید

مساجد تحت کنترل داعش تقدس و شرایط محافظت شده خود را از دست می دهند

مساجد تحت کنترل داعش تقدس و شرایط محافظت شده خود را از دست می دهند

داعش عراقی هایی را که به دنبال جمع کردن قارچ در بیابان هستند هدف قرارمی دهد

داعش عراقی هایی را که به دنبال جمع کردن قارچ در بیابان هستند هدف قرارمی دهد

به عراقی ها تأکید شد تا درمورد مینهای نصب شده داعش محتاط باشند

به عراقی ها تأکید شد تا درمورد مینهای نصب شده داعش محتاط باشند