تروریسم

آمریکا برای اطلاعات درباره حمزه بن لادن تا 1 میلیون دلار جایزه تعیین کرد
تروریسم
آمریکا برای اطلاعات درباره حمزه بن لادن تا 1 میلیون دلار جایزه تعیین کرد
عراقی ها خواستار تحقیق درباره یک گور دسته جمعی در سوریه هستند
تروریسم
عراقی ها خواستار تحقیق درباره یک گور دسته جمعی در سوریه هستند
عناصر داعش ماهیت واقعی خود را در شرق سوریه نشان می دهند
تروریسم
عناصر داعش ماهیت واقعی خود را در شرق سوریه نشان می دهند
کشف سرهای بریده در یک گور دسته جمعی در نزدیکی جبهه داعش در سوریه
تروریسم
کشف سرهای بریده در یک گور دسته جمعی در نزدیکی جبهه داعش در سوریه
نبش قبر بزرگترین گور دست جمعی داعش در الرقه آغاز گردید
تروریسم
نبش قبر بزرگترین گور دست جمعی داعش در الرقه آغاز گردید
مساجد تحت کنترل داعش تقدس و شرایط محافظت شده خود را از دست می دهند
تروریسم
مساجد تحت کنترل داعش تقدس و شرایط محافظت شده خود را از دست می دهند
داعش عراقی هایی را که به دنبال جمع کردن قارچ در بیابان هستند هدف قرارمی دهد
تروریسم
داعش عراقی هایی را که به دنبال جمع کردن قارچ در بیابان هستند هدف قرارمی دهد
به عراقی ها تأکید شد تا درمورد مینهای نصب شده داعش محتاط باشند
تروریسم
به عراقی ها تأکید شد تا درمورد مینهای نصب شده داعش محتاط باشند
داعش زنان بمبگذار را به آخرین استحکامات این گروه در سوریه اعزام می کند
تروریسم
داعش زنان بمبگذار را به آخرین استحکامات این گروه در سوریه اعزام می کند
نیروهای دموکراتیک سوریه نزدیک به اتمام نبرد برای بیرون راندن داعش در سوریه هستند
تروریسم
نیروهای دموکراتیک سوریه نزدیک به اتمام نبرد برای بیرون راندن داعش در سوریه هستند