اخبار عراق

تروریسم

داعش بازی فرقه گرایی را با شدت گرفتن نبرد موصل رها کرده است
تروریسم
داعش بازی فرقه گرایی را با شدت گرفتن نبرد موصل رها کرده است
پیشروی نیروها موجب تشویق مردم به پایداری در برابر داعش در درون موصل شده است
تروریسم
پیشروی نیروها موجب تشویق مردم به پایداری در برابر داعش در درون موصل شده است
اعدام صدها تن از سوی داعش در حالی که نیروهای عراقی 1,000 اسیر را در نزدیکی موصل آزاد کردند
تروریسم
اعدام صدها تن از سوی داعش در حالی که نیروهای عراقی 1,000 اسیر را در نزدیکی موصل آزاد کردند
موجی از جنایات داعش در نزدیکی موصل گزارش شده است
تروریسم
موجی از جنایات داعش در نزدیکی موصل گزارش شده است
حماس طرح های ایران را برای گسترش کنترل در سوریه به پیش می برد
تروریسم
حماس طرح های ایران را برای گسترش کنترل در سوریه به پیش می برد
مردم سوریه حمله داعش به جشن عروسی در الحسکه را محکوم کردند
تروریسم
مردم سوریه حمله داعش به جشن عروسی در الحسکه را محکوم کردند
گریز خانواده ها از گرسنگی و خشونت در الحویجه تحت کنترل داعش
تروریسم
گریز خانواده ها از گرسنگی و خشونت در الحویجه تحت کنترل داعش
بازگشت یک رزمندۀ سوری به زندانی که داعش وی را در آن شکنجه کرده بود
تروریسم
بازگشت یک رزمندۀ سوری به زندانی که داعش وی را در آن شکنجه کرده بود
نیروهای کُرد همدلی مذهبی در شمال سوریه را احیاء می کنند
تروریسم
نیروهای کُرد همدلی مذهبی در شمال سوریه را احیاء می کنند
اقدامات تازه عراق برای مسدود کردن راههای تأمین مالی تروریسم
تروریسم
اقدامات تازه عراق برای مسدود کردن راههای تأمین مالی تروریسم