تروریسم

بازگشت یک رزمندۀ سوری به زندانی که داعش وی را در آن شکنجه کرده بود
تروریسم
بازگشت یک رزمندۀ سوری به زندانی که داعش وی را در آن شکنجه کرده بود
نیروهای کُرد همدلی مذهبی در شمال سوریه را احیاء می کنند
تروریسم
نیروهای کُرد همدلی مذهبی در شمال سوریه را احیاء می کنند
اقدامات تازه عراق برای مسدود کردن راههای تأمین مالی تروریسم
تروریسم
اقدامات تازه عراق برای مسدود کردن راههای تأمین مالی تروریسم
نیروهای عراقی یک گورستان متعلق به داعش را در فلوجه کشف کردند
تروریسم
نیروهای عراقی یک گورستان متعلق به داعش را در فلوجه کشف کردند
خشم گسترده از سلاخی شهروندان مانند گوسفند به دست داعش در ویدئوی عید قربان
تروریسم
خشم گسترده از سلاخی شهروندان مانند گوسفند به دست داعش در ویدئوی عید قربان
اعزام کودکان برای انفجارهای انتحاری نشانه ضعف داعش است
تروریسم
اعزام کودکان برای انفجارهای انتحاری نشانه ضعف داعش است
داعش ساکنان الباب را به صورت اتفاقی دستگیر می کند
تروریسم
داعش ساکنان الباب را به صورت اتفاقی دستگیر می کند
تشدید نگرانی ها با افزایش تعداد کودکان آموزش داده شده توسط داعش برای نبرد
تروریسم
تشدید نگرانی ها با افزایش تعداد کودکان آموزش داده شده توسط داعش برای نبرد
نبرد تیم های عراقی برای فرونشاندن آتشی که از سوی داعش در القیاره به پا شده است
تروریسم
نبرد تیم های عراقی برای فرونشاندن آتشی که از سوی داعش در القیاره به پا شده است
خانواده های ستیزه جویان داعش از بازگشت به صلاح الدین منع می شوند
تروریسم
خانواده های ستیزه جویان داعش از بازگشت به صلاح الدین منع می شوند