تروریسم

ساکنین موصل وادار شدند تا مردگان خود را در خانه دفن کنند
تروریسم
ساکنین موصل وادار شدند تا مردگان خود را در خانه دفن کنند
مسیحیان الرقه تحت حکومت داعش کریسمس را در تاریکی جشن می گیرند
تروریسم
مسیحیان الرقه تحت حکومت داعش کریسمس را در تاریکی جشن می گیرند
داعش شیره جان مردم دیر الزور سوریه را برای خانه ها و پول کشیده است
تروریسم
داعش شیره جان مردم دیر الزور سوریه را برای خانه ها و پول کشیده است
نبرد موصل تنش های داخلی داعش را تشدید می کند
تروریسم
نبرد موصل تنش های داخلی داعش را تشدید می کند
کمبود شدید آب سلامت ساکنان موصل را تهدید می کند
تروریسم
کمبود شدید آب سلامت ساکنان موصل را تهدید می کند
ساکنان الرقه در انتظار نیروهای آزادی بخش
تروریسم
ساکنان الرقه در انتظار نیروهای آزادی بخش
انتخاب جدید گروه تروریستی جبهه النصره شامل نامهای مستعار آن هم می شود
تروریسم
انتخاب جدید گروه تروریستی جبهه النصره شامل نامهای مستعار آن هم می شود
زوج عراقی ازدواج کرده تحت «خلافت» دوباره «بله» می گویند
تروریسم
زوج عراقی ازدواج کرده تحت «خلافت» دوباره «بله» می گویند
اهالی حمام العلیل از بیزاری از زندگی تحت حکمرانی داعش می گویند
تروریسم
اهالی حمام العلیل از بیزاری از زندگی تحت حکمرانی داعش می گویند
عراق با وظیفه طاقت فرسای بازسازی نمرود مواجه است
تروریسم
عراق با وظیفه طاقت فرسای بازسازی نمرود مواجه است