https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=41

تروریسم

سازمان دیده بان در مورد اتهام های حمله تازه شیمیایی در سوریه تحقیق می کند

سازمان دیده بان در مورد اتهام های حمله تازه شیمیایی در سوریه تحقیق می کند

داعش ستیزه جویان خارجی را در موصل رها کرده است

داعش ستیزه جویان خارجی را در موصل رها کرده است

ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان

ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان

ساکنان موصل از مدینه فاضله دروغین داعش پرده برمی دارند

ساکنان موصل از مدینه فاضله دروغین داعش پرده برمی دارند

منابع مالی داعش با شدت گرفتن حملات موصل به تدریج کاهش یافته است

منابع مالی داعش با شدت گرفتن حملات موصل به تدریج کاهش یافته است

آتش سوزی چاههای نفتی که داعش آتش زده درد و رنج غیرنظامیان عراقی در شهرهای آزاد شده را بیشتر کرده است

آتش سوزی چاههای نفتی که داعش آتش زده درد و رنج غیرنظامیان عراقی در شهرهای آزاد شده را بیشتر کرده است

سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است

سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است

چنگال مرگ داعش گریبان شهرهای مرزی عراق-سوریه را گرفته است

چنگال مرگ داعش گریبان شهرهای مرزی عراق-سوریه را گرفته است

عملیات «خشم فرات» برای آزادسازی الرقه از دست داعش در جریان است

عملیات «خشم فرات» برای آزادسازی الرقه از دست داعش در جریان است

ائتلاف جدید جبهۀ النصره ماهیت افراط گرای آن را تایید می کند

ائتلاف جدید جبهۀ النصره ماهیت افراط گرای آن را تایید می کند