https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/terrorism?page=34

×
×

تروریسم

شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد

شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد

ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند

ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند

داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد

داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد

الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید

الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید

ساکنین موصل اسناد صادره از سوی داعش را با اسناد قانونی جایگزین کردند

ساکنین موصل اسناد صادره از سوی داعش را با اسناد قانونی جایگزین کردند

کودکان داعش: نسل جدید بی هویت

کودکان داعش: نسل جدید بی هویت

اختلافات و خصومت فرقه ای داعش را در الرقه به تلاطم درآورده است

اختلافات و خصومت فرقه ای داعش را در الرقه به تلاطم درآورده است

داعش پشت اکثر افراد آسیب پذیر جامعه مخفی می شود

داعش پشت اکثر افراد آسیب پذیر جامعه مخفی می شود

داعش پرداخت خون بها به زنان بیوه جنگجویان خود را متوقف کرد

داعش پرداخت خون بها به زنان بیوه جنگجویان خود را متوقف کرد

نیروهای عراقی اعضای باقیمانده داعش در شرق موصل را دستگیر کردند

نیروهای عراقی اعضای باقیمانده داعش در شرق موصل را دستگیر کردند