اخبار عراق

تروریسم

عشایر انبار داعش را رد و با نیروهای عراقی اعلام بیعت می کنند
تروریسم
عشایر انبار داعش را رد و با نیروهای عراقی اعلام بیعت می کنند
اشیاء عتیقه نمرود در خانه رهبر داعش کشف شد
تروریسم
اشیاء عتیقه نمرود در خانه رهبر داعش کشف شد
کارشناسان: سال 2016 آغاز پایانی بر داعش
تروریسم
کارشناسان: سال 2016 آغاز پایانی بر داعش
دارالافتاء نسبت به مهاجرت داعش به القاعده هشدار داد
تروریسم
دارالافتاء نسبت به مهاجرت داعش به القاعده هشدار داد
ساکنین موصل وادار شدند تا مردگان خود را در خانه دفن کنند
تروریسم
ساکنین موصل وادار شدند تا مردگان خود را در خانه دفن کنند
مسیحیان الرقه تحت حکومت داعش کریسمس را در تاریکی جشن می گیرند
تروریسم
مسیحیان الرقه تحت حکومت داعش کریسمس را در تاریکی جشن می گیرند
داعش شیره جان مردم دیر الزور سوریه را برای خانه ها و پول کشیده است
تروریسم
داعش شیره جان مردم دیر الزور سوریه را برای خانه ها و پول کشیده است
نبرد موصل تنش های داخلی داعش را تشدید می کند
تروریسم
نبرد موصل تنش های داخلی داعش را تشدید می کند
کمبود شدید آب سلامت ساکنان موصل را تهدید می کند
تروریسم
کمبود شدید آب سلامت ساکنان موصل را تهدید می کند
ساکنان الرقه در انتظار نیروهای آزادی بخش
تروریسم
ساکنان الرقه در انتظار نیروهای آزادی بخش