اخبار عراق

تروریسم

کشف 3 گور دسته جمعی داعش در نزدیکی الحویجه توسط نیروهای عراقی
تروریسم
کشف 3 گور دسته جمعی داعش در نزدیکی الحویجه توسط نیروهای عراقی
عراقی ها می گویند که زندگی تحت حاکمیت داعش یک زندان در هوای آزاد بود
تروریسم
عراقی ها می گویند که زندگی تحت حاکمیت داعش یک زندان در هوای آزاد بود
عناصر داعش با افزایش تلفات و خسارات اراده خود برای نبرد را از دست داده اند
تروریسم
عناصر داعش با افزایش تلفات و خسارات اراده خود برای نبرد را از دست داده اند
تحریر الشام در پی مشروعیت بخشیدن به کنترل ادلب است
تروریسم
تحریر الشام در پی مشروعیت بخشیدن به کنترل ادلب است
داعش مردم راوه را گروگان گرفته است
تروریسم
داعش مردم راوه را گروگان گرفته است
شبه نظامیان داعش در بیابان های انبار خود را در لباس ملبس چوپان مخفی کرده اند
تروریسم
شبه نظامیان داعش در بیابان های انبار خود را در لباس ملبس چوپان مخفی کرده اند
حمله عمدی به غیرنظامیان در مساجد بوسیله طالبان و داعش غیرانسانی است
تروریسم
حمله عمدی به غیرنظامیان در مساجد بوسیله طالبان و داعش غیرانسانی است
داعش برای آخرین مقاومت در انبار از كودكان استفاده می كند
تروریسم
داعش برای آخرین مقاومت در انبار از كودكان استفاده می كند
داعش در آستانۀ شکست زنان را به جنگ فراخوانده است
تروریسم
داعش در آستانۀ شکست زنان را به جنگ فراخوانده است
جنگجوی اسیر شده داعش می گوید که «بازی تمام شد»
تروریسم
جنگجوی اسیر شده داعش می گوید که «بازی تمام شد»